AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 50 No 1 (2014), 5–14

Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training

Jiří Suchý, Jan Pernica, Pavel Korvas

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2015.1
zveřejněno: 03. 03. 2015

Abstract

Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training This article describes the influence of a ten day stay and training in a high altitude area (1850 m ASL) on selected blood count parameters and morning resting heart rate. Three tests were performed on a group of young cross country skiers (n = 10, age: 18.7 ± 4.8): two days before, two days after and ten days after the altitude training camp. Two day after the return, significant (p < 0.05) increases in hemoglobin level (5.4%), red blood cell (3.2%) and hematocrit (4.3%) were observed. Ten days after the return to the lowland, were found significant increases in concentration of hemoglobin and red blood cell (p < 0.05) compared with the check measurement before high altitude. Increases in hematocrit were not significant. The heart rate was higher during the camp than before (p < 0.01). The average decrease in heart rate (2.6%) ten days after the return in comparison with basal data was not statistically significant (p > 0.05). The study in a group of young cross country skiers has shown positive effects of a tenday training camp in high altitude on blood count parameters and morning resting heart rate monitored in lowland two and ten days after the return from high altitude. Změny vybraných hematologických parametrů a ranní klidové srdeční frekvence v průběhu desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce Článek popisuje vliv desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m.) na vybrané parametry krevního obrazu a ranní klidové srdeční frekvence. U skupiny mladých běžců na lyžích (n = 10, věk: 18,7 ± 4,8) byly realizovány celkem tři odběry krve: dva dny před soustředěním ve výšce, dva dny a deset dnů po návratu do nížiny. Dva dny po návratu byly signifikantně (p < 0,05) zvýšeny parametry hemoglobinu (o 5,4 %), červených krvinek (o 3,2 %) i hematokritu (o 4,3 %) v porovnání s kontrolním měřením v nížině. Deset dnů po návratu ze soustředění ve výšce byly signifikantně (p < 0,05) zvýšeny parametry červených krvinek a hemoglobinu v porovnání s parametry před soustředěním. Hematokrit byl také zvýšený, ale nikoliv signifikantně (p > 0,05). Průměrné hodnoty ranní klidové srdeční frekvence byly během soustředění ve výšce vyšší než před odjezdem v nížině (p < 0,01). Po návratu do nížiny byly průměrné hodnoty ranní klidové srdeční frekvence o 2,6 % nižší než před odjezdem do výšky, ale změna nebyla statisticky významná (p > 0,05). Námi realizovaný výzkum u skupiny mladých běžců na lyžích prokázal pozitivní efekt desetidenního pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m.) na sledované krevní parametry a ranní klidovou srdeční frekvenci v nížině po návratu.

Klíčová slova: altitude; blood count; morning heart rate; sports training vyšší nadmořská výška; krevní obraz; ranní srdeční frekvence; sportovní trénink

reference (24)

1. Berglund, B. (1992). High altitude training. Aspects of hematological adaptation. Sports Med., 14 (5), 289–303. CrossRef

2. Bonetti, D. L. & Hopkins, W. G. (2009). Meta-analysis of sea level performance following adaptation to hypoxia. Sports Med., 39 (2), 107–127. CrossRef PubMed

3. Chapman, R. F., Stray-Gundersen, J. & Levin, B. J. (1998). Individual variation in response to altitude training. J Appl. Physiol., 85 (4), 1448–1456. PubMed

4. Czech Anti Doping Comitee: Antidopingová pravidla 2012. Available at: www.antidoping.cz, accessed on 10. 10. 2012.

5. Dovalil, J. et al. (1999). Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmořské výšce. Praha: Český olympijský výbor.

6. Faulkner, J. A., Daniels, J. T. & Balke, B. (1967). Effects of training at moderate altitude on physical performance capacity. J Appl Physiol., 23 (1), 85–89. PubMed

7. Friedmann, B. & Burtsch, P. (1997). High altitude training: sense, nonsense, trends. Orthopaede, 26 (11), 987–992. CrossRef

8. Fuchs, U. & Reiss, M. (1990). Altitude training: the concept for success in endurance sports. Münster: Philippka Verlag.

9. Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracovávání dat. Praha: Portál.

10. Klausen, T. et al. (1991). Maximal oxygen uptake and erythropoietin responses after training at moderate altitude. Eur J Appl Physiol., 62 (5), 376–379. CrossRef

11. Jokl, E. (1968). Med and Sport: Exercise and altitude. Basel: S. K. Karger AG.

12. Marajo, J. & Réga, C. H. (1989). The altitude training. Paris: INSEP.

13. Millet, G. & Schmitt, L. (2011). S'entraîner en altitude, Mécanismes, méthodes, exemples, conseils pratiques. Brussel: De Boeck.

14. Melanson, E. L. (2000). Resting heart rate variability in men varying in habitual physical activity. Med Sci Sports Exer., 11 (32), 1894–1901. CrossRef

15. Pařízková, J. (1977). Body fat and physical fitness. Haag: Martinus Nijhoff B.V. CrossRef

16. Pupiš, M. & Korčok, P. (2007). Hypoxia as a part of sports training. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela FHV.

17. Schmitt, L. et al. (2008). Altitude, Heart Rate Variability and Aerobic Capacities. Sports Med., 29 (4), 300–306. CrossRef

18. Suchý, J. (2009). Příklady zařazení vyšší nadmořské výšky do příprav na OH ve Vancouveru a Londýně. Česká Kinantropologie, 13 (3), 114–122.

19. Suchý, J. (2012). Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum.

20. Suchý, J. & Dovalil, J. (2009). Problematika tréninku ve vyšší nadmořské výšce z pohledu trenérů. Physical Education and Sport, 18 (3–4), 4–8.

21. Strzala, M., Ostrowski, A. & Szygula, Z. (2011). Altitude training and its influence on physical endurance in swimmers. J of Human Kinetics, 28, 91–105. CrossRef PubMed

22. Svedenhag, J. et al. (1991). Aerobic and anaerobic exercise capacities of elite middle-distance runners after two weeks of training at moderate altitude. Scandinavian J Med Sci Sports, 1 (4), 205–214. CrossRef

23. Rusko, H. (1996). New aspects of altitude training. Am J Sports Med., 24 (6), 48–52.

24. Wilber, L. R. (2004). Altitude training and Athletic performance. Champaign: Human Kinetics.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení