AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 102–110

David Best on Rhythm in Movement

Jim Parry, Tomáš Skála

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

David Best on Rhythm in Movement This essay seeks to recover, extend and critique the work of David Best on the concept of Rhythm in Movement, the title of a chapter in his influential book Philosophy and Human Movement. Best shows how movement theorists have been confused by the concept of rhythm, and so we investigate some of the theses advanced. We argue for the following conclusions: 1. The “Rhythm in all Movement” thesis is false, as applied to Movement Rhythm. 2. Cosmic Rhythms and Bodily Rhythms are irrelevant to our study of Movement Rhythm. 3. One useful concept of rhythm is that of the Recurrent Pattern (especially as we have revised and extended it). 4. Another useful concept of rhythm, yet to be fully explored, is that of Unity and Harmony. David Best o rytmu v pohybu Článek se snaží interpretovat, kriticky prozkoumat a navázat na práci Davida Besta ohledně pojmu rytmu v pohybu, jež je kapitolou v knize Philosophy and Human Movement. Best ukazuje problémy pojímání rytmu některými teoretiky a my zkoumáme jeho teze. Diskutujeme a navrhujeme následující závěry: 1. Teze o rytmu ve veškerém pohybu je neplatná, je-li aplikovaná na pohybový rytmus. 2. Kosmický rytmus a tělesný rytmus je nevhodný pro studium pohybového rytmu. 3. Jedním z užitečných pojmů rytmu je „opakující se vzor“ (zvláště po naší diskusi a prohloubení). 4. Dalším užitečným pojmem rytmu, který je však ještě třeba hlouběji prozkoumat, je jednota a harmonie.

klíčová slova: rythm; David Best; movement rytmus; David Best; pohyb

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení