AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 90–98

Olympic Education and the Youth Olympic Games

Jim Parry

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Olympic Education and the Youth Olympic Games This paper examines the Youth Olympic Games (YOG) from the educational point of view – and in particular through a consideration of the Culture and Education Programme at the first YOG 2010 in Singapore. It is based on an analysis of the development of the idea of the YOG, and on contemporary information and reports. Inevitably, many of my sources are “official” ones, and so may be rose-tinted, so it is probably wise to approach them with a certain amount of caution. But it is difficult to get better information when the major media showed so little interest in the event. Olympijská výchova a Olympijské hry mládeže Článek zkoumá olympijské hry mládeže (YOG) z hlediska výchovy – věnuje se zvláště Kulturnímu a vzdělávacímu programu 1. letních Olympijských her mládeže 2010 v Singapuru. Je založen na analýze vývoje myšlenky Olympijských her mládeže a současných informací a zpráv. Samozřejmě většina zdrojů je „oficiálních“, a tedy možná vidí vše příliš růžově, proto je pravděpodobně moudré k nim přistupovat s opatrností. Avšak získat lepší informace není snadné, protože hlavní média se o tuto akci zajímala velmi málo.

Klíčová slova: Youth Olympic Games; education Olympijské hry mládeže; výchova

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení