AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 215–226

The Methods of Validation the Experimental Measurement Device for Ground Reaction Forces During Ice Hockey Skating

Petr Šťastný, Petr Kubový, František Lopot, Miloš Fiala

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

The Methods of Validation the Experimental Measurement Device for Ground Reaction Forces During Ice Hockey Skating The reliability and validity of measuring device used in human movement research is usually determined by their measurement error. Common practice in recent research is used the equipment much more accurate than is required by practical applications of research. The modern trend is, however, individualization and the creation of specific new measuring devices that can be used in the research. Those devices itself requires their validation (Stergiou 2004). The creation of a new specific equipment can not always ensure such accuracy in prototype that would far exceed the requirements of a desired research. In the Laboratory of Extreme Loading (BEZ) was newly designed a measuring device which has undergone a process of validation by specifying measurement error. This process of validation was based on comparison the newly designed measuring device (measuring skates) with non-specific international standard dynamometer Kistler®. They were applied the basic methodologies for determining measurement errors for the construction of new measuring device. The result is the determination of experimental error of measuring device for two components of reaction force and point of action of the force on skate’s blade. Experimental measurement device has a measurement error for Ft ± 8.6%, for Fo ± 10.6% and for point of action of the force x ± 8.4%. Metody validizace experimentálního měřícího zařízení pro měření reakčních sil podložky během bruslení v ledním hokeji Reliabilita a validita přístrojových zařízení používaných v kinantropologickém výzkumu je zpravidla určena chybou jejich měření. V současnosti je velmi běžné používat přístrojová zařízení o několik řádů přesnějších, nežli vyžaduje praktická aplikace výzkumu. Moderním trendem je však i individualizace a tvorba nových specifických měřících zařízeních, které před použitím ve výzkumu vyžadují vlastní proces validace (Stergiou 2004). Pokud jde o tvorbu nových specifických zařízení, nelze vždy hned u prototypů zajistit takovou přesnost měření, která by řádově přesahovala požadavky chtěného výzkumu. V laboratoři BEZ bylo nově konstruováno měřící zařízení, které prošlo procesem validizace určením chyby měření nového zařízení. Tento proces validizace spočíval ve srovnání nově konstruovaného měřícího zařízení (měřící brusle) s nespecifickým mezinárodně standardizovaným zařízením dynamometrem Kistler®. V práci byli uplatněny základní metodické postupy pro určení chyby měření po konstrukci nového měřícího zařízení. Výsledkem je určení chyby měřící experimentálního zařízení pro dvě kalibrované složky síly a působiště síly na noži brusle. Experimentální měřící zařízení má chybu měření Ft ± 8,6 %, Fo ± 10,6 % a působiště síly na noži brusle x ± 8,4%.

Klíčová slova: measuring skates; validation of a measuring device; Kistler®; dynamometric měřící brusle; Kistler®; validace měřícího zařízení; dynamometrie

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení