AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 172–184

The Cardiac Rupture Due to the Blunt Chest Trauma and the Causing Mechanisms – Physical Attack Case Study

Ondřej Fanta, Daniel Hadraba, Petr Kubový, Karel Jelen

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

The Cardiac Rupture Due to the Blunt Chest Trauma and the Causing Mechanisms – Physical Attack Case Study Biomechanical analysis of injuries to the area of the thorax caused by a sudden impact of a blunt object is a world-wide accepted topic, which is mainly related to passive car safety features, prevention of industrial injuries, and physical assaults. This case study discusses the biomechanical aspects of an incident in which a 32 year-old man, 180 cm, and 76 kg was beaten to death. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) was unsuccessfully applied for 20 minutes after the rescuers arrival. Cardiac tamponade due to a rupture of the left atria auricle was listed as the cause of death. The potential origins of the caused damage are elaborated in detail and compared with an extensive critical review, video analysis of the attack, and the autopsy report. After interpreting all the aforementioned information, an experimental observation was executed to specify physical values of the critical attack on the thorax, respectively, determine the force exerted on the thorax by a powerful stamp. The Kistler measuring device was used to identify the force of a stamp during the experimental part. The under-mentioned findings are applicable to all sorts of activities where a blunt chest injury trauma may occur as the injury mechanisms for physical assault, and occupational or leisure activities (sport, transport, etc.) are almost identical. Tlakové účinky dopadu tupého tělesa do oblasti hrudníku s následkem srdečního poranění – case study Biomechanika poranění způsobená dopadem tupého tělesa do oblasti hrudníku je celosvětově akcentovanou problematikou spojovanou zejména s pasivní bezpečností vozidel, pracovními úrazy a fyzickými napadeními. V této studii jsou rozebrány biomechanické aspekty ubití muže, 32 let, 180 cm, 76 kg, který byl po napadení neúspěšně oživován po dobu 20 minut (kardiopulmonální resuscitace) a za smrt byla označena trhlina levého ouška síně srdeční s následnou tamponádou srdce. Rešeršním způsobem jsou detailně rozebrány možnosti vzniku poranění, dále byla provedena videoanalýza, která byla srovnána s pitevním protokolem a výsledky experimentálně porovnány s fyzikální podstatou útoku na hrudní část lidského těla, resp. dupnutí na hrudní část těla. Součástí experimentu bylo měření síly dupnutí na Kistleru. Získané poznatky lze aplikovat ve všech činnostech, při kterých dochází k tupému nárazu do hrudníku. Mechanismy odpovídají „injury“ problematice při napadení, v pracovních i volnočasových aktivitách např. v dopravě, sportu apod.

Klíčová slova: aorta; biomechanics; chest injury; Kistler; trauma; heart; rupture; blunt aorta; biomechanika; poranění hrudníku; Kistler; trauma; srdce; ruptura; tupá poranění

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení