AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 96–101

Respiration under Monotonuous Hypokinetic Conditions. First Results

Martina Lopotová, Stenislav Otáhal, Pavel Smrčka, František Lopot, Ladislav Sieger

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Respiration under Monotonuous Hypokinetic Conditions. First Results The aim of our work is to assess the influence of tiredness on changes in respiratory parameters during monotonous hypokinetic loading. In the current phase of the work, we are looking for the answer to the question whether these changes can predict upcoming tiredness or indicate only. On the pilot measurement, three males and two females aged 25–35 were participated. To capture the transition states of consciousness, a measurement was proposed in two modes: active vs. tired individual. For recording of breathing, two chest straps and a spiroergometer were used. Symptoms of tiredness were monitored by ECG and EEG. The course of the experiment was recorded by a video camera. Currently, we process the obtained data and from actual results, we can confirm that the upcomming tiredness can be with certainty found in the respiratory curves. The upcoming tiredness assessed merely by subjective analysis of videos was apparently associated with changes in breathing pattern. Quite a clear answer, if changes of the breathing pattern has predictive or indicative character, we will obtain from further comparison the respiratory curves with results of analyses of EEG and ECG signals, which are currently under processing. Respirace za monotónních hypokinetických podmínek. První výsledky Cílem naší práce je zhodnotit vliv únavy na změny dechových parametrů v pdmínkách hypokinetické monotónní zátěže. V současné fázi práce hledáme odpověď na otázku, zda tyto změny mohou nástup únavy predikovat, či zda jej pouze indikují. Pilotního měření se zúčastnili dvě ženy a tři muži ve věku 25–35 let. Pro zachycení přechodových stavů mysli byl experiment proveden ve dvou variantách: čilý vs. unavený proband. Dech byl zaznamenáván prostřednictvím dvou hrudních pásů a spiroergometru. Projevy únavy byly monitorovány pomocí EKG a EEG. Vlastní průběh experimentu byl nahráván na video. V současné době zpracováváme získaná data a z dosavadních výsledků můžeme potvrdit, že nástup únavy je v dechových křivkách viditelný. Nástup únavy byl posuzován prozatím pouze analýzou videozáznamů porovnávaných z časového hlediska s příslušnými záznamy dechových křivek. Zcela jasnou odpověď, zda změny dechových parametrů mají prediktivní nebo pouze indikativní charakter, získáme z následujících porovnání dechových křivek se záznamy EEG a EKG, která v současné době probíhají.

klíčová slova: respiration; tiredness; hypokinetic load; monotony dýchání; respirace; únava; hypokinetická zátěž; monotonie

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení