AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 78–85

Sarcopenia – Brief Characteristics, Etiology and Possible Therapy

Michal Šteffl, Miroslav Petr, Tomáš Ruda, Eva Kohlíková

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Sarcopenia – Brief Characteristics, Etiology and Possible Therapy Sarcopenia is considered to be a geriatric syndrome with multifactorial etiology: mitochondrial dysfunction, replication defects in mitochondrial DNA that lead deficit in energy production and muscle fibre atrophy, changes in protein synthesis, imbalance between protein degradation and the ability of muscle fibre to new proteins synthesis, changes in secretion and plasmatic levels of hormones (growth hormone, androgens, insulin etc.), metabolic syndrome or imbalance in antioxidant system and many more (Buford, et al., 2010). We are still far from being able to fully understand the causes and characteristics of sarcopenia as well as to solve this problem. However, an appropriate lifestyle (movement activity) and appropriate diets (energy restriction) seem to be the most effective therapeutic approaches (Morley, et al., 2010). Sarkopenie – stručná charakteristika, etiologie a možnosti terapie Sarkopenie je považována za geriatrický syndrom s multifaktoriální etiologií: mitochondriální dysfunkce, chyby replikace v mitochondriální DNA, které vedou k energetickému deficitu a atrofii svalových vláken, změny syntézy proteinů, nerovnováha mezi degradací proteinů a schopností svalového vlákna k syntéze nových proteinů, změny v sekreci a plazmatických hladinách hormonů (růstový hormon, androgeny, inzulín aj.), metabolický syndrom nebo nerovnováha v antioxidačním systému a mnoho dalších (Buford, a další, 2010). Jsme ještě daleko od úplného pochopení příčin a charakteristik sarkopenie i od řešení tohoto problému. Nicméně vhodný životní styl (pohybová aktivita) a vhodné diety (energetická restrikce) se zdají být nejúčinnější terapeutické přístupy (Morley, a další, 2010).

Klíčová slova: sarcopenia; geriatric syndrome; physical activity; energetic restriction sarkopenie; geriatrický syndrom; fyzická aktivita; energetická restrikce

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení