AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 51–67

Competitive Balance in the German, Dutch and Czech Football Leagues

Jan Šíma

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Competitive Balance in the German, Dutch and Czech Football Leagues This project deals with measurement and evaluation of the static and dynamic competitive balance in selected three highest national football competitions. These are – the German Bundesliga, the Eredivisie in the Netherlands and the Czech Gambrinus Liga (formerly Czechoslovak First League). The static balance reveals the differences between positions of clubs in the tables between individual seasons. It has been established with the help of the calculation of the standard deviations of the percentage of wins. The dynamic balance is perceived as competitive balance in the course of a longer period – thus determining the ranking of clubs throughout several seasons. It has been obtained with the help of Spearman’s and Kendall‘s coefficients of calculation of corelation of club’s rankings. Results of this work are available in graphic illustrations of the development of competitive balance in the aforementioned leagues during the past four decades. They identify the trends of development of this phenomena, define its size, direction and present significance. Out of the three analyzed leagues, the relative and absolute highest level of competitive balance is presented in the Bundesliga; however, evidently all three leagues show in this respect a perceptible steady decline. Vyrovnanost soutěže v německých, holandských a českých fotbalových ligách Projekt se zabývá měřením a hodnocením statické a dynamické vyrovnanosti soutěže ve třech vybraných národních nejvyšších fotbalových soutěžích. Těmi jsou německá Bundesliga, holandská Eredivisie a česká Gambrinus Liga. Statická vyrovnanost vypovídá o tom, jak se odlišovala postavení týmů v ligových tabulkách jednotlivých ročníků. Je stanovena pomocí výpočtu směrodatných odchylek v procentech výher. Dynamickou vyrovnaností je chápána vyrovnanost soutěže během delšího časového úseku; určuje pozice týmů během několika sezón. Byla určena pomocí Spearmanova a Kendallova koeficientu výpočtu korelace pořadí. Výsledky této práce poskytují grafická znázornění vývoje soutěžní vyrovnanosti ve zmíněných ligách za posledních čtyřicet let. Identifikují vývoj tohoto fenoménu, určují jeho velikost, směr a aktuální význam. Z analyzovaných soutěží vykazuje relativně i absolutně největší vyrovnanost Bundesliga; prokazatelně však u všech tří soutěží je patrný soustavný pokles soutěžní vyrovnanosti.

klíčová slova: football league; competitive balance; static balance; dynamic balance fotbalová liga; soutěžní vyrovnanost; statická vyrovnanost; dynamická vyrovnanost

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení