AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 84–95

Physical Activity and Life Satisfaction in Seniors Participating in Educational Programs

Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Pavol Šiška

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Physical Activity and Life Satisfaction in Seniors Participating in Educational Programs The present study examines participation in physical activity and its relationship with life satisfaction in a sample of 212 Czech seniors attending educational and social programs. The battery of questionnaires (The Leisure Time Exercise Questionnaire, Physical Activity Survey for the Elderly, and Satisfaction with Life Scale) was administered in order to measure perceived participation in physical activity and life satisfaction. It was found that 77% of the respondents do not participate in any strenuous physical activity, 47% do not participate in any moderate physical activity and 64% of respondents do not meet the minimal levels of physical activity recommended by the World Health Organization. In the majority of the sample, the physical activity originated from everyday activities such as walking, gardening, or working around the house. Also, a significant relationship between participation in physical activity and life satisfaction was found: The group of participants who met the recommended levels of physical activity indicated significantly higher satisfaction with life. Only moderate and combined moderate and strenuous activity was significantly related to life satisfaction. Pohybová aktivita a životní spokojenost u seniorů účastnících se vzdělávacích programů Předkládaná studie se zabývá pohybovou aktivitou a jejím vztahem k životní spokojenosti u skupiny 212 českých seniorů navštěvujících specializované vzdělávací a sociální programy určené pro tuto věkovou skupinu. Pro zjištění toho, jak vnímají svou účast v pohybové aktivitě a jak hodnotí svou životní spokojenost jim byla administrována baterie dotazníků (The Leisure Time Exercise Questionnaire, Physical Activity Survey for the Elderly, Satisfaction with Life Scale). Bylo zjištěno, že 77 % respondentů se aktuálně nevěnuje žádné namáhavé pohybové aktivitě, 47 % se nevěnuje žádné středně obtížné pohybové aktivitě a 64 % respondentů nesplňuje minimální dávky pohybové aktivity doporučované Světovou zdravotnickou organizací. Hlavním zdrojem pohybu byly u většiny účastníků běžné každodenní aktivity jako například chůze a práce na zahradě či na chalupě. Byl zjištěn signifikantní vztah mezi účastí v pohybové aktivitě a životní spokojeností: Respondenti, kteří splnili doporučované dávky pohybové aktivity uváděli signifikantně vyšší spokojenost se životem. Pouze středně namáhavá a kombinovaná středně namáhavá a namáhavá pohybová činnost byly signifikantně vztaženy k životní spokojenosti.

klíčová slova: physical activity; life satisfaction; seniors pohybová aktivita; životní spokojenost; senioři

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení