AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 133–143

Artificial Public Administration – Myth or Reality?

Richard Pomahač

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.27
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

The computerization of public administration tasks is a reality. In contrast, the intelligence of public administration is shrouded in myths. For many decades, administrative science has contributed to the clarification of this distinction. Digital constitutionalism and technology-oriented administrative law doctrine have recently been added to this research. The basic regulations, proposed and adopted within individual states, in the European Union and in international organizations, whether it concerns the protection of personal data, cyber security, or artificial intelligence, do establish new tasks for public administration, but they affect methods rather than forms of administrative activity. Emerging technology raises concerns about the ability to understand artificial reasoning and its methods of classification, personalization, and prediction. It is questionable to assume that all actions can be quantified and thus everything becomes objective. Technology compounds the situation and has its own imperative.

klíčová slova: artificial public administration; digital constitutionalism; algorithmic processing; big data; surveillance; transparency; right to human decision

reference (28)

1. ANTTIROIKO, A. V. - MALKIA, M. (eds.). Encyclopedia of Digital Government. London: Idea Group, 2007. CrossRef

2. CELESTE, E. Digital Constitutionalism: the Role of Internet Bills of Right. London: Routledge, 2023. CrossRef

3. COCCIA, M. What is technology and technology change? A new conception with systemic-purposeful perspective for technology analysis. Journal of Social and Administrative Sciences. 2019, Vol. 6, No. 3, pp. 145-169.

4. COGLIANESE, C. Administrative Law in the Automated State. Dædalus. Journal of the American Academy of Arts & Sciences. 2021, Vol. 150, No. 3, pp. 107-108. CrossRef

5. COHEN, J. E. Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice. New Haven: Yale University Press, 2012.

6. COLVARD, J. Restore the Human Touch. In: Government Executive [online]. January 2000 [cit. 2023-11-11]. Available at: https://www.govexec.com/magazine/2000/01/restore-the-human-touch/5898.

7. DE GREGORIO, G. Digital Constitutionalism in Europe: reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. CrossRef

8. DALY, P. Artificial Administration: Administrative Law in the Age of Machines [online]. Legal Studies Working Paper No. 2020-03. Ottawa: University of Ottawa Faculty of Law, p. 1 [cit. 2023-11-11]. Available at: https://ssrn.com/abstract=3493381.

9. DOMINGOS, P. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World. New York: Basic Books, 2015.

10. HAMBURGER, P. Is Administrative Law Unlawful? Chicago: The University of Chicago Press, 2014. CrossRef

11. HARLOW, C. (ed.). A Research Agenda for Administrative Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2023. CrossRef

12. HOLMES, O. W. The Path of the Law. Harvard Law Review. 1897, Vol. 10, No. 8, p. 469. CrossRef

13. CHARNEY, J.G. - FJORTOFT, R. - VON NEUMANN, J. Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation. Tellus. 1950, Vol. 2, No. 4, pp. 237-254. CrossRef

14. CHESTERMAN, S. We, the robots? Regulating Artificial Intelligence and the Limits of the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. CrossRef

15. CHRISTENSEN, T. - LÆGREID, P. - RØVIK, K.A. Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth. London: Routledge, 2020. CrossRef

16. KEMPER, C. Kafkaesque AI? Legal Decision-Making in the Era of Machine Learning. University of San Francisco Intellectual Property and Technology Law Journal. 2020, Vol. 24, No. 2, pp. 292-293. CrossRef

17. KORCZAK, J. Smart Administration - Really? Why Not? Wroclaw Review of Law, Administration & Economics. Vol. 9, No. 2, 2019, pp. 1-8. CrossRef

18. LEGG, S. - HUTTER, M. A Collection of Definitions of Intelligence. In: Proceedings of the 2007 conference on Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures and Algorithms. Amsterdam: IOS Press, 2007, pp. 17-24.

19. LUHMANN, N. Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung. Berlin: Duncker & Humblot, 1966, pp. 10-11.

20. Model Rules on Impact Assessment of Algorithmic Decision-Making Systems Used by Public Administration: report of the European Law Institute [online]. The European Law Institute, 2022 [cit. 2023-11-11]. Available at: https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Impact_Assessment_of_ADMSs_Used_by_Public_Administration.pdf.

21. SCOTT, R. J. - DONADELLI, F. - MERTON, E. R. K. Administrative philosophies in the discourse and decisions of the New Zealand public service: is post-New Public Management still a myth? International Review of Administrative Sciences. 2022, Vol. 89, No. 4, pp. 941-957. CrossRef

22. SIMON, H. A. The Sciences of the Artificial. 3. ed. Cambridge: The MIT Press, 1996.

23. STEPANOV, A. Easy to learn, hard to master: the challenge of intelligible AI in French administration. In: The Digital Constitutionalist [online]. [cit. 2023-11-11]. Available at: https://digi-con.org/easy-to-learn-hard-to-master-the-challenge-of-intelligible-ai-in-french-administration.

24. VAN DIJCK, J. Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. Surveillance & society. 2014, Vol. 12, No. 2, pp. 197-208. CrossRef

25. WILSON W. The Study of Administration. Political Science Quarterly. 1887, Vol. 2, No. 2, pp. 197-202. CrossRef

26. WOLSWINKEL, J. Comparative study on administrative law and the use of AI and other algorithmic systems in Administrative Decision-Making in the member States of the Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022.

27. WOODWARD, J. (ed.). Industrial organisations: behaviour and control. London: Oxford University Press, 1970.

28. YEUNG, K. Algorithmic regulation: a critical interrogation. Regulation & Governance. Vol. 12, No. 4, 2018, pp. 505-523. CrossRef

Creative Commons License
Artificial Public Administration – Myth or Reality? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení