AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 121–131

The Advent of Space Administrative Law in Europe

Jakub Handrlica

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.26
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

Regulation of any activities in space used to be object of international public law for several decades. This had reflected the fact that states as subjects of international public law used to be the key role in the development of space activities. In the last decade, however, there is a rising tendency to govern space activities also by the means of administrative law. Commercialisation and privatisation of space, developments in space tourism and increasing number of space flights have triggered the need to establish rules on permitting, registration and surveillance. Thus, while space activities were matter of regulation by the means of international public law almost exclusively, there has been a considerable tendency towards governing by the means of administrative law. In many jurisdictions, national space acts were enacted in the last decade. This process underlines the argument on gradual emergence of a space administrative law in Europe.

klíčová slova: space administrative law; space activities; spaceport

reference (17)

1. CLERC, P. Towards a new legal ecosystem for the exploitation of space. In: SMITH, L. - BAUMANN, I. - WINTERMUTH, S. (eds.). Routledge Handbook of Commercial Space Law. London: Routledge, 2023, pp. 5-23. CrossRef

2. COCCO, M. - CORREA MENDONCA, H. The Portuguese Space Act: an Innovative Framework for Space Activities. Air and Space Law. 2020, Vol. 45, No. 2, pp. 157-200. CrossRef

3. COCCO, M. - CORREA MENDONCA, H. - MELO MIRANDA, C. Portugal. In: WHEELER, J. (ed.). The Space Law Review. 4th ed. London: Law Business Research Ltd., 2022, pp. 159-171.

4. DIEDERIKS-VERSCHOOR I. - KOPAL V. An Introduction to Space Law. 3rd ed. Boston: Kluwer Law International, 2008.

5. GREENBERG, B. Rethinking technology neutrality. Minnesota Law Review. 2016, Vol. 100, No. 4, pp. 1495-1562.

6. HEMIDA, J. Legal basis for a national space legislation. New York: Kluwer Academic Publishers, 2004. CrossRef

7. HOFMANN, M. - BLOUNT, P. - LETERRE, G. - SALMERI, A. - ZARKAN, L. Space Legislation of Luxembourg. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2022.

8. LESKOVŠEK, A. Mednarodno pravo vesolja in nacionalne zakonodaje o vesoljskih dejavnostih. Magistrsko diplomsko delo. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2023.

9. LYALL, F. - LARSEN, F. Space Law: a Treatise. London: Routledge, 2018. CrossRef

10. PAVLOVIČ, L. Slovenia entering the space. Electrotechnical Review. 2016, Vol. 83, No. 3, pp. 81-86.

11. SANDULLI, A. The Growth of Space Regulation in Europe. EU Law Live Weekend Edition. 2023, No. 165, pp. 3-10.

12. SERRES, M. How Luxembourg becomes Europe's commercial space exploration hub. Annales des Mines - Reálités Industrielles. 2019, No. 2, pp. 69-72. CrossRef

13. SMITH, L. - LEISHMAN, R. - THOMPSON, A. Legislating for spaceports, commercial space markets, and space tourism. In: SMITH, L. - BAUMANN, I. - WINTERMUTH, S. (eds.). Routledge Handbook of Commercial Space Law. London: Routledge, 2023, pp. 286-297. CrossRef

14. STEELE, J. Luxembourg and the Exploitation of Outer Space. Nottingham Law Journal. 2021, Vol. 29, No. 1, pp. 32-42.

15. VON DER DUNK, F. Advanced introduction to space law. Cheltenham: Edward Elgar Publishers, 2020. CrossRef

16. VON DER DUNK, F. International space law. In: VON DER DUNK, F. (ed). Handbook on Space Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2015, pp. 20-40. CrossRef

17. VON DER DUNK, F. The Origins of Authorisation: Article VI of the Outer Space Treaty and International Space Law. In: VON DER DUNK, F. (ed.). National Space Legislation in Europe. Leiden: Brill Publishers, 2011, pp. 3-28. CrossRef

Creative Commons License
The Advent of Space Administrative Law in Europe is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení