AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 101–119

EU Administrative Decision-Making Delegated to Machines – Legal Challenges and Issues

Pavlína Hubková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.25
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

Increasing computing power, the constant development of different types of digital tools or even the use of AI systems – they all provide the EU administration with an opportunity to use automated decision-making (ADM) tools to improve the effectiveness and efficiency of administrative action. At the same time, however, the use of these tools raises several concerns, issues or challenges. From a legal perspective, there is a risk of compromising or reducing the accountability of public actors. The use of new technologies in decision-making may also affect fundamental values and principles of the EU as a whole. Automation, the use of large amounts of data and the extremely rapid processing of such data may affect or jeopardise the rights of individuals protected by EU law, including the fundamental rights guaranteed by the EU Charter. In order to keep administrative action within the limits of the law and to guarantee the rights of individuals, it is necessary to keep an eye on the various legal challenges associated with these phenomena. This article looks at three inter-connected levels of automated decision-making – the data, the ADM tool and the way it is programmed, and the output and its reviewability – and presents the legal issues or challenges associated with each of these levels.

klíčová slova: automated decision-making; ADM tools; EU administrative law; good administration; protection of fundamental rights; judicial review

reference (47)

1. ALMIOTTO, F. When Is a Decision Automated? A Taxonomy for a Fundamental Rights Analysis. Forthcoming in German Law Review. 2023. In: SSRN [online]. 2023 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4578761.

2. BRKAN, M. Do Algorithms Rule the World? Algorithmic Decision-Making and Data Protection in the Framework of the GDPR and Beyond. International Journal of Law and Information Technology. 2019, Vol. 27, pp. 91-121. CrossRef

3. BURRELL, J. How the Machine "Thinks": Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms. Big Data & Society. 2016, Vol. 3, No. 1, pp. 1-12. CrossRef

4. BUSUIOC, M. Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account. Public Administration Review. 2021, Vol. 81, pp. 825-836. CrossRef

5. CIVITARESE, M. S. Public Administration Algorithm Decision-Making and the Rule of Law. European Public Law. 2021, Vol. 27, No. 1, pp. 103-130. CrossRef

6. COGLIANESE, C. - LEHR, D. Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine Learning Era. Georgetown Law Journal. 2017, Vol. 105, No. 5, pp. 1147-1223.

7. CORBETT-DAVIES, S. et al. The Measure and Mismeasure of Fairness. Journal of Machine Learning Research. 2023, Vol. pp. 1-117.

8. CUÉLLAR, M.-F. Cyberdelegation and the Administrative State. In: PARRILLO, N. R. (ed.). Administrative Law from the Inside Out. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, pp. 134-162. CrossRef

9. CURTIN, D. M. - BASTOS, F. B. Interoperable Information Sharing and the Five Novel Frontiers of EU Governance: a Special Issue. European Public Law. 2020, Vol. 26, No. 1, pp. 59-70. CrossRef

10. DALY, P. - RASO, J. - TOMLINSON, J. Administrative Law in the Digital World. In: HARLOW, C. (ed.). A Research Agenda for Administrative Law. Chentelham: Edward Elgar Publishing, 2023, p. 257. CrossRef

11. DEMKOVÁ, S. The Decisional Value of Information in European Semi-Automated Decision-Making. Review of European Administrative Law. 2021, Vol. 2, No. 14, pp. 29-50. CrossRef

12. ELIANTONIO, M. Judicial Review in an Integrated Administration: the Case of "Composite Procedures". Review of European Administrative Law. 2015, Vol. 7, No. 2, pp. 65-102. CrossRef

13. European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. Ethics guidelines for trustworthy AI [online]. Publications Office, 2019 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://data.europa.eu/doi/10.2759/346720.

14. FINCK, M. Automated Decision-Making and Administrative Law. In: CANE, P. et al. (eds.). The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2021. CrossRef

15. FINCK, M. - FINK, M. Reasoned A(I)dministration: Explanation Requirements in EU Law and the Automation of Public Administration. European Law Review. 2022, Vol. 47, No. 3, pp. 376-392.

16. GEBURCZYK, F. Automated Administrative Decision-Making under the Influence of the GDPR - Early Reflections and Upcoming Challenges. Computer Law & Security Review. 2021, Vol. 41, No. 105538, pp. 6-10. CrossRef

17. HARLOW, C. - RAWLINGS, R. Proceduralism and Automation: Challenges to the Values of Administrative Law. In: HARLOW, C. - RAWLINGS, R. The Foundations and Future of Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2020, pp. 292-295. CrossRef

18. HICKOK, M. Public Procurement of Artificial Intelligence Systems: New Risks and Future Proofing. AI & Society. 2022. CrossRef

19. HILDEBRANDT, M. Algorithmic Regulation and the Rule of Law. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2018, Vol. 376, No. 2128. CrossRef

20. HOFMANN, H. C. H. An Introduction to Automated Decision Making (ADM) and Cyber-Delegation in the Scope of EU Public Law. University of Luxembourg Law Research Paper No. 2021-008. In: SSRN [online]. 2021 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3876059.

21. HOFMANN, H. C. H. Automated Decision-Making (ADM) in EU Public Law University of Luxembourg Law Research Paper No. 2023-06. In: SSRN [online]. 2023 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4561116.

22. HOFMANN, H. C. H. Automated Decision-Making and Delegation: Discussing Implications for EU Public Law. In: WEAVER, L. R. - HOFMANN, H. C. H. (eds.). Digitalisation of administrative law and the pandemic-reaction. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2022, pp. 91-115.

23. HOFMANN, H. C. H. Composite Decision Making Procedures in EU Administrative Law. In: HOFMANN, H. C. H. - TÜRK, A. (eds.). Legal Challenges in EU Administrative Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. CrossRef

24. HOFMANN, H. C. H. - MIR, O. - SCHNEIDER, J.-P. Digital Administration: the ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure Revisited. In: DIANE, F. (ed.). Jacques Ziller: a European scholar. Florence: European University Institute, 2022, pp. 94-95.

25. HUQ, A. Z. Constitutional Rights in the Machine Learning State. Cornell Law Review. 2020, Vol. 105, No. 7, pp. 1875-1954. CrossRef

26. JAN, B. Safeguarding the Right to an Effective Remedy in Algorithmic Multi-Governance Systems: an Inquiry in Artificial Intelligence-Powered Informational Cooperation in the EU Administrative Space. Review of European Administrative Law. 2023, Vol. 16, No. 2, pp. 9-36. CrossRef

27. KRAFFT, T. D. - ZWEIG, K. A. - KÖNIG, P. D. How to Regulate Algorithmic Decision‐making: a Framework of Regulatory Requirements for Different Applications. Regulation & Governance. 2022, Vol. 16, pp. 119, 120-125. CrossRef

28. LIGA, D. The Interplay Between Lawfulness and Explainability in the Automated Decision-Making of the EU Administration. University of Luxembourg Law Research Paper No. 2023-12. In: SSRN [online]. 2023 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4561012.

29. McBRIDE, K. et al. Towards a Systematic Understanding on the Challenges of Procuring Artificial Intelligence in the Public Sector. SocArXiv [online]. 2021 [cit. 2023-12-12]. Available at: https://osf.io/un649 12. CrossRef

30. MIR, O. Algorithms, Automation and Administrative Procedure at EU Level. University of Luxembourg Law Research Paper No. 2023-08. In: SSRN [online]. 2023 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4561009.

31. Model Rules on Impact Assessment of Algorithmic Decision-Making Systems Used by Public Administration [online]. European Law Institute, 2022 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Impact_Assessment_of_ADMSs_Used_by_Public_Administration.pdf.

32. OLSEN, H. P. et al. What's in the Box? The Legal Requirement of Explainability in Computationally Aided Decision-Making in Public Administration. In: MICKLITZ, H.-W. (ed.). Constitutional Challenges in the Algorithmic Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, p. 222. CrossRef

33. OSWALD, M. Algorithm-Assisted Decision-Making in the Public Sector: Framing the Issues Using Administrative Law Rules Governing Discretionary Power. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences [online]. 2018, Vol. 376, No. 2128 [cit. 2024-01-29]. CrossRef

34. QUINTEL, T. Connecting Personal Data of Third Country Nationals. Interoperability of EU Databases in the Light of the CJEU's Case Law on Data Retention. Europarättslig tidskrift. 2018, Nr. 2. CrossRef

35. ROEHL, U. B. U. Automated Decision-Making and Good Administration: Views from inside the Government Machinery. Government Information Quarterly. 2023, No. 4, p. 101864. CrossRef

36. RUSSO, F. - SCHLIESSER, E. - WAGEMANS, J. Connecting Ethics and Epistemology of AI. AI & Society. 2023, pp. 8-10. CrossRef

37. SLOSSER, J. L. Artificial Intelligence and Public Law. In: VALVERDE, M. et al. (eds.). The Routledge handbook of law and society. London: Routledge, 2021. CrossRef

38. SUKSI, M. (ed.). The Rule of Law and Automated Decision-Making: Exploring Fundamentals of Algorithmic Governance. Cham: Springer International Publishing, 2023. CrossRef

39. SÜMEYYE, E. B. Between Human and Machines: Judicial Interpretation of the Automated Decision-Making. University of Luxembourg Law Research Paper No. 19. In: SSRN [online]. 2023 [cit. 2024-01-29]. Available at: https://ssrn.com/abstract=4662152.

40. SURESH, H. - GUTTAG, J. A Framework for Understanding Sources of Harm throughout the Machine Learning Life Cycle. In: Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization [online]. New York: ACM, 2021 [cit. 2023-11-30]. CrossRef

41. TASSINARI, F. ADM in the European Union: an Interoperable Solution. In: LARSEN, H. L. et al. (eds.). Flexible Query Answering Systems. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 14113. Cham: Springer, 2023, pp. 290-303. CrossRef

42. VETRÒ, A. - TORCHIANO, M. - MECATI, M. A Data Quality Approach to the Identification of Discrimination Risk in Automated Decision Making Systems. Government Information Quarterly [online]. 2021, Vol. 38, No. 4, p. 101619 [cit. 2024-01-14]. Available at: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0740624X21000551. CrossRef

43. WIDLAK, A. - VAN ECK, M. - PEETERS, R. Towards Principles of Good Digital Administration. In: SCHUILENBURG, M. - PEETERS, R. (eds.). The algorithmic society: technology, power, and knowledge. London: Routledge, 2020. CrossRef

44. YEUNG, K. Algorithmic Regulation: a Critical Interrogation. Regulation & Governance. 2018, Vol. 12, pp. 505-523. CrossRef

45. YEUNG, K. Why Worry about Decision-Making by Machine? In: YEUNG, K. - LODGE, M. (eds.). Algorithmic Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 23. CrossRef

46. ZERILLI, J. et al. Transparency in Algorithmic and Human Decision-Making: Is There a Double Standard? Philosophy & Technology. 2019, Vol. 32, No. 8, pp. 661-683. CrossRef

47. ZŐDI, Z. Algorithmic Explainability and Legal Reasoning. The Theory and Practice of Legislation. 2022, Vol. 10, No. 1, pp. 67-92. CrossRef

Creative Commons License
EU Administrative Decision-Making Delegated to Machines – Legal Challenges and Issues is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení