AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 211–228

Cyberspace as a Common Heritage of Mankind: Governing Normative Limitations of the Internet by Virtue of International Law

Haekal Al Asyari

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.56
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

Cyberspace, which consists of a global web of linked networks and computers, transcends the traditional concept of sovereignty, inviting a multi-disciplinary approach and an inklusive policy-making strategy. The international architecture of cyberspace connects with the real world with geographical servers and governments, as well as the material effects of the development of international law. As a result, the nature of cyberspace governance has become international. This article will reflect on the phenomena of common space areas under international law and employ a retrospective and normative approach to analyse the applicability of the common heritage of mankind (CHM) principle to cyberspace. The doctrinal approach taken in this research is within the conceptual framework of de lege ferenda. Cyberspace possesses a similar philosophical foundation to the seabed, Antarctica, and outer space. As a legal consequence, cyberspace must exclusively be used for peaceful purposes, demilitarized, and all activities must be carried out for the benefit of all humankind. Conclusively, as the Internet changes at a revolutionary pace – expanding the size of cyberspace – the law must also respond adequately. This research proposes an answer for such adequacy, fundamentally built on the conceptions and virtue of international law, featuring the CHM principle for cyberspace governance.

klíčová slova: cyberspace; common heritage of mankind; governance; international law

reference (44)

1. About International Telecommunication Union (ITU). In: Committed to connecting the world [online]. 2020 [cit. 2023-08-12]. Available at: https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx.

2. ALLEN, M. An Intellectual History of the Common Heritage of Mankind as Applied to Oceans. In: Open Access Master's Theses [online]. MA thesis, Marine Affairs, University of Rhode Island, 1992 [cit. 2023-08-12]. Available at: https://digitalcommons.uri.edu/theses/1088/.

3. BASLAR, K. The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law. The Hague, Boston: Kluwer Law International, Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

4. BOEKE, S. - BROEDERS, D. The Demilitarisation of Cyber Conflict. Survival: Global Politics and Strategy. 2018, Vol. 60, No. 6, pp. 73-90. CrossRef

5. BORDO, M. - M. TAYLOR, A. - WILLIAMSON, J. (eds.). Globalization in Historical Perspective. Chicago: University of Chicago Press, 2003. CrossRef

6. BULAJIĆ, M. Principles of International Development Law. Dordrecht: Martijus Nijhoff, 1986.

7. CASTELLES, M. The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press, 2004.

8. Declaration of Principles: Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium [online]. United Nations, 2004 [cit. 2023-08-12]. Available at: https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html.

9. DRAKE, J. The Working Group on Internet Governance: 10th Anniversary Reflections. Johannesburg: The Association for Progressive Communications, 2016.

10. ELIZABETH, L. The Possibilities for a Legal Framework for Cyberspace: including a New Zealand Perspective. In: PADIRAC, B. de. The International Dimensions of Cyberspace. Ashgate, Dartmouth: UNESCO Publishing, 2000, pp. 9-69. CrossRef

11. ELLICKSON, R. Order without Law: how neighbors settle disputes. Harvard University Press, 1994.

12. European Council Summit. EUCO 217/13, 2013.

13. Experts Group on Environmental Law. World Commission on Environment and Development, 1987.

14. FUENTES-CAMACHO, T. Introduction: UNESCO and the Law of Cyberspace. In: PADIRAC, B. de. The International Dimensions of Cyberspace. Ashgate, Dartmouth: UNESCO Publishing, 2000, pp. 1-7.

15. GARNER, M. - BRIAN A. Black's Law Dictionary. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2014.

16. GOLDIE, L. A General International Law Doctine for Seabed Regimes. International Lawyer. 1973, Vol. 7, No. 4, pp. 796-819.

17. GOROVE, S. The Concept of "Common Heritage of Mankind": a Political, Moral or Legal Innovation? San Diego Law Review. 1972, Vol. 9, No. 3, pp. 390-403.

18. GUNTRIP, E. The common heritage of mankind: an adequate regime for managing the deep seabed? Melbourne journal of international law. 2003, Vol. 4, No. 2. pp. 376-405.

19. Internet of Things Declaration to Achieve Sustainable Development Goals. Geneva: Internet of Things, 2017.

20. JOHNSON, D. R. - POST, D. Law and borders: the rise of law in cyberspace. First Monday. 1996, Vol. 48, No. 5, pp.1367-1996. CrossRef

21. JOYNER, C. Legal Implications of the Concept of Common Heritage of Mankind. The International and Comparative Law Quarterly. 1986, Vol. 35, No. 1, pp. 190-199. CrossRef

22. KAVANAGH, C. Cyberspace and International Peace and Security: Responding to Complexity in the 21st Century [online]. Unidir Resources, 2017 [cit. 2023-08-15]. Available at: https://unidir.org/sites/default/files/publications/pdfs//the-united-nations-cyberspace-and-international-peace-and-security-en-691.pdf.

23. KENNEY, M. Understanding Silicon Valley: the anatomy of an entrepreneurial region. California: Stanford University Press, 2000. CrossRef

24. KITTICHAISAREE, K. Public International Law of Cyberspace. Law, Governance and Technology Series. 2017, Vol. 32. CrossRef

25. KULESZA, J. International Internet Law. New York: Routledge, 2012. CrossRef

26. LESSIG, L. Code: and other laws of cyberspace. New York: Basic Books, 2006.

27. LIM, Y. Cyberspace Law. Melbourne: Oxford University Press, 2007.

28. MBANASO, U. - DANDAURA, E. The Cyberspace: Redefining a New World. IOSR Journal of Computer Engineering. 2015, Vol. 17, No. 3. pp.17-24.

29. MIRZAE, S. The Conceptual Foundations of the Common Heritage of Mankind. Eвразийский юридический журнал. 2015, Vol.10, No. 113, pp. 50-54.

30. NARDIS, L. The Global War for Internet Governance. New Haven: Yale University Press, 2014.

31. O'CONNELL, D. International Law of the Sea. Oxford: Oxford University Press, 1983.

32. OPPENHEIM, L. - JENNINGS, R. - WATTS, A. Oppenheim's International Law. London: Routledge, 1998.

33. PADIRAC, B. de. The International Dimensions of Cyberspace. London: Routledge, 2018.

34. QURESHI, W. Protecting the CHM Beyond National Jurisdiction. Arizona Journal of International and Comparative Law. 2019, Vol. 36, No. 1, pp. 82-109.

35. SANDARS, T. The Institutes of Justinian. Wesport, CT: Greenwood Press, 1992.

36. SARDAR, Z. - RAVETZ, J. Cyberfutures. London: Pluto Press, 1996.

37. SAUVANT, K. - HASENPFLUG, H. The New International Economic Order: Confrontation or cooperation between North and South. London: Westview Press, 1977.

38. SHAW, M. International Law. New York: Oxford University Press, 2008.

39. The Impact of New Technologies on Peace, Security, and Development [online]. Independent Commission on Multilateralism, 2016 [cit. 2023-08-14]. Available at: https://www.icm2016.org/IMG/pdf/new_tech_paper.pdf.

40. UN General Assembly. Convention on the Law of the Sea [online]. 10 December 1982 [cit. 2023-08-14]. Available at: https://www.refworld.org/docid/3dd8fd1b4.html.

41. UN General Assembly. 22nd session, 1st Committee, 1515th meeting [online]. 1 November 1967 [cit. 2023-08-12]. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/800578?ln=en.

42. UN General Assembly. 68th session [online]. 17 September 2013 [cit. 2023-08-12]. Available at: https://www.un.org/en/ga/68/.

43. WHITTAKER, Jason. The Cyberspace Handbook. London: Routledge, 2004. CrossRef

44. WOLFRUM, R. The Principle of the Common Heritage of Mankind. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 1983, Vol. 43, pp. 312-337.

Creative Commons License
Cyberspace as a Common Heritage of Mankind: Governing Normative Limitations of the Internet by Virtue of International Law is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení