AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 2 (2023), 71–82

The Interplay Between the Essential Facility Doctrine and the Digital Markets Act: Implications to Big Data

Ana Poščić, Adrijana Martinović

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.15
zveřejněno: 07. 06. 2023

Abstract

Today many companies are collecting and extracting data from different sources to help them with their strategic decision-making. Big data is the basis of data-driven economy, bringing significant competitive advantage and market power to companies who are able to harness and exploit its potential. Digital transformation of markets and economy challenges the existing structures of consumer protection, data protection and competition law. Data is a commodity as well as a strategic asset. The term Big data refers to the amount of data that cannot be processed in a short time by traditional informatics devices. Undertakings possessing a large scale of different data have a competitive advantage. Possible application of the essential facility doctrine to Big data issues has not attracted much attention in competition assessment. This paper will try to fill the gap by providing some insights into competition and data issues. Also, the question whether data can be considered under the essential facility doctrine will be analysed. Furthermore, it will be shown that essential facility criteria are applicable, although there is room for some adjustments to data markets. The last part of the paper will scrutinize the Digital Markets Act that tries to shed some light and clear some possible problematic behaviour of the so-called gatekeepers. The regulation leaves the conventional approach and shortens the process of tackling possible anti-competition concerns. It regulates only those undertakings that have significant impact on market and the possibility to become an important gateway in the future. When the status of a gatekeeper is established in accordance with all prescribed criteria, there will be no need to show that the elements of the essential facility doctrine are fulfilled. The essential facility doctrine will still be relevant to undertakings that are not designated as gatekeepers.

klíčová slova: Big data; EU competition law; essential facility doctrine; Digital Markets Act; gatekeeper

reference (23)

1. CJEU, C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, ECLI: EU:C:1998:569.

2. CHIRITA, A. D. The Rise of Big Data and the Loss of Privacy. In: BAKHOUM, M. et al. (eds.). Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual Property Law. MPI Studies on Intellectual and Competition Law, Vol. 28. Cham: Springer, 2018, pp. 153-189. CrossRef

3. Commission Decision of 21 December 1993 relating to a proceeding pursuant to Article 86 of the EC Treaty (IV/34.689 - Sea Containers v. Stena Sealink - Interim measures). Official Journal of the European Union. L 015, 18/01/1994, pp. 0008-0019.

4. Commission decision of 22 June 2011 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (COMP/39.525 - Telekomunikacja Polska).

5. DACAR, R. Is the Essential Facilities Doctrine Fit for Access to Data Cases? CYELP. 2022, Vol. 18, No. 1, pp. 61-81. CrossRef

6. GALLO CURCIO, M. Big data, abuse of dominance and the enforcement of article 102 TFEU in digital markets: the Google Cases [Bachelor's Degree Thesis]. Roma: Luiss Guido Carli, 2020. In: Luiss Biblioteca: LuissThesis [online]. [cit. 2022-02-24]. Available at: http://tesi.luiss.it/27445/.

7. GAMBARO, M. Big Data Competition and Market Power. Market and Competition Law Review. 2018, Vol. 2, No. 2, pp. 99-122. CrossRef

8. GRAEF, I. Rethinking the Essential Facilities Doctrine for the EU Digital Economy. TILEC Discussion Paper [online]. 2019, No. DP2019-028, p. 1 [cit. 2022-02-24]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3371457.

9. INGLESE, M. Regulating the Collaborative Economy in the European Union Digital Single Market. Cham: Springer, 2019. CrossRef

10. KOMNINOS, A. The digital Markets Act and Private Enforcement: Proposals for an Optimal System of Enforcement. In: CHARBIT, N. - GACHOT, S. (eds.). Eleanor M. Fox: Antitrust Ambassador to the World: Liber Amicorum [online]. New York: Institute of Competition Law, 2021, pp. 425-444 [cit. 2022-02-24]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3914932.

11. MANDRESCU, D. Online platforms and the essential facility doctrine - a status update following Slovak Telekom and the DMA. In: lexxion: The Legal Publisher [online]. 6.4.2021 [cit. 2022-02-24]. Available at: https://www.lexxion.eu/en/coreblogpost/online-platforms-and-the-essential-facility-doctrine-a-status-update-following-slovak-telekom-and-the-dma/.

12. Opinion of Advocate General Jacobs on Case C-7/97 Oscar Bronner, 28.5.1998, ECLI:EU:C:1998:264.

13. PODSZUN, R. - BONGARTZ, P. - LANGENSTEIN, S. The Digital Markets Act: Moving from Competition Law to Regulation for Large Gatekeepers. EuCML. 2021, Vol. 7, No. 2, pp. 60-67.

14. POŠĆIĆ, A. - MARTINOVIĆ, A. Rethinking Effects of Innovation in Competition in the Era of New Digital Technologies. InterEuLawEast. 2020, Vol. VII, No. 2, pp. 245-261. CrossRef

15. Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act). Official Journal of the European Union. L 265. 12.10.2022.

16. RENDA, A. Can the EU Digital Markets Act Achieve its Goals? [online]. The Digital Revolution and the New Social Contract series. Centre for the Governance of Change, IE University, 2022 [cit. 2023-02-24]. Available at: https://www.ie.edu/cgc/news-and-events/news/new-policy-paper-eu-digital-markets-act-achieve-goals/.

17. Report from the Commission to the Council and the European Parliament: Final report on the E-commerce Sector Inquiry, Brussels, 10.5.2017, COM(2017) 229 final.

18. ROBERTSON, V. Antitrust Law and Digital Markets: a Guide to the European Competition Law Experience in the Digital Economy. In: KURZ, H. D. - SCHÜTZ, M. - STROHMAIER, R. - ZILIAN, S. S. (eds.). The Routledge Handbook of Smart Technologies: an Economic and Social Perspective [online]. New York: Routledge, 2022, Chapter 21, p. 3 [cit. 2022-02-24]. Available at: https://ssrn.com/abstract=3631002.

19. STUCKE, M. E. - GRUNES, A. P. Big Data and Competiton Policy. Oxford: Oxford University Press, 2016.

20. T-201/04, Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities, ECLI:EU:T:2007:289.

21. T-851/14, Slovak Telekom, a.s. v. European Commission, ECLI:EU:T:2018:929.

22. Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version 2016). Official Journal of the European Union. C 202, 7.6.2020.

23. WHISH, R. - BAILEY, D. Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2018. CrossRef

Creative Commons License
The Interplay Between the Essential Facility Doctrine and the Digital Markets Act: Implications to Big Data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení