AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 2 (2023), 53–70

Efficiencies under the Digital Markets Act – Is There Space for the Rule of Reason?

Ondrej Blažo

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.14
zveřejněno: 07. 06. 2023

Abstract

The aim of this paper is to evaluate, if competition-like efficiencies of European-style rule of reason shall apply also in the context of the ex-ante regulation by the DMA. The rationale of such consideration lies in the concept of proportionality of the EU regulation and the assumption that EU law cannot proscribe behaviour with beneficial outcomes and effects that does not have negative consequences on the internal market outweighing the positive effects. The analysis is divided into three parts in this paper: position of the rule of law and the per se prohibition in the legal development of the EU competition law, the relationship between the DMA and competition law, including competition-based efficiencies brought in digital market cases and finally the per se prohibition included in the DMA. The analysis of the development of the case law showed that in the EU competition law the principle of per se prohibitions was never accepted and the CJEU accepted justifications outside the text of the statutory exemptions. Even though the aim of the DMA may be the introduction of a per se prohibition in order to facilitate the Commission’s enforcement, it cannot be surprising if the CJ EU will, in some case in the future, follow the path of the EU-style rule of reason in the framework of the DMA as well on the basis of proportionality principle. The lesson learned from application of rule of reason in the context of agreements restricting competition or as a specific form of objective justification in the context of abuse of dominant position does not undermine effectiveness of competition law. The quasi per se concept can satisfy both: it shows that it is not probable that such a behaviour will be allowed and at the same time it dodges proportionality objections because the prohibition is not, at least theoretically, absolutely, per se.

klíčová slova: digital markets; European Union law; Digital Markets Act; per se prohibition; economic efficiencies; rule of reason

reference (28)

1. BANIA, K. Fitting the Digital Markets Act in the existing legal framework: the myth of the "without prejudice" clause. European Competition Journal [online]. 2022, pp. 1-34 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441056.2022.2156730. CrossRef

2. BEEMS, B. The DMA in the broader regulatory landscape of the EU: an institutional perspective. European Competition Journal [online]. 2022, pp. 1-29 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441056.2022.2129766. CrossRef

3. BENDIEK, A. The Impact of the Digital Service Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA) on European Integration Policy Digital market regulation as one of five major digital policy projects of the EU 1 Annegret Bendiek Content. Research Division. 2021, Vol. 2, No. 2, pp. 1-15.

4. BLAŽO, O. Rule of Reason, pridružené obmedzenia a systém výnimiek v príprade dohôd obmedzujúcich súťaž v európskom a slovenskom práve. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2012, Vol. 12, No. 1, pp. 17-81.

5. BLAŽO, O. The Digital Markets acts: between market regulation, competition rules and unfair trade practices rules. Strani pravni zivot [online]. 2022, Vol. 66, No. 1, pp. 117-136 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/spvniz2022&div=10&id=&page=. CrossRef

6. VAN DEN BOOM, J. What does the Digital Markets Act harmonize? - exploring interactions between the DMA and national competition laws. European Competition Journal [online]. 2022, pp. 1-29 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441056.2022.2156728. CrossRef

7. BOTTA, M. Sector Regulation of Digital Platforms in Europe: Uno, Nessuno e Centomila. Journal of European Competition Law and Practice [online]. 2021, Vol. 12, No. 7, pp. 500-512 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://academic.oup.com/jeclap/article-abstract/12/7/500/6295374?redirectedFrom=fulltext. CrossRef

8. BUDZINSKI, O. - MENDELSOHN, J. Regulating Big Tech : from Competition Policy to Sector Regulation ? [online]. Ilmenau Economics Discussion Papers [cit. 2023-03-09]. Available at: https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00054484/Diskussionspapier_Nr_154.pdf.

9. CABRAL, L. et al. The EU digital markets act: a report from a panel of economic experts. [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122910.

10. CENNAMO, C. - SANTALÓ, J. Value in Digital Platforms: the Choice of Tradeoffs in the Digital Markets Act. In: SSRN [online]. 1.7.2022, pp. 1-9 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4152113.

11. CHIRICO, F. Digital Markets Act: a Regulatory Perspective. Journal of European Competition Law and Practice [online]. 2021, Vol. 12, No. 7, pp. 493-499 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://academic.oup.com/jeclap/article-abstract/12/7/493/6328829?redirectedFrom=fulltext. CrossRef

12. COLANGELO, G. The European Digital Markets Act and Antitrust Enforcement: a Liaison Dangereuse. European Law Review. 2022, Vol. 47, No. 5, pp. 597-621.

13. DE STREEL, A. et al. Making the digital markets act more resilient and effective. In: Centre on Regulation in Europe [online]. 26.5.2021 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://cerre.eu/publications/european-parliament-digital-markets-act-dma-resilient-effective/. CrossRef

14. FEJØ, J. Monopoly law and market: studies of EC Competition Law with US American Antitrust Law as a frame of reference and supported by basic market economics. Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990.

15. GEORGIEVA, Z. The Digital Markets Act Proposal of the European Commission : Ex-ante Regulation, Infused with Competition Principles. European Papers [online]. 2021, Vol. 6, No. 1, pp. 25-28 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://www.europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_EF_2021_I_003_Zlatina_Georgieva_00448.pdf.

16. IBÁÑEZ COLOMO, P. The Draft Digital Markets Act: a Legal and Institutional Analysis. Journal of European Competition Law & Practice [online]. 2021, Vol. 12, No. 7, pp. 561-575 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://academic.oup.com/jeclap/article/12/7/561/6357803. CrossRef

17. KALESNÁ, K. - PATAKYOVÁ, M. T. Digitálne platformy: súťažné právo verzus regulácia ex ante [Digital platforms: competition law versus ex ante regulation]. Právny obzor. 2021, Vol. 104, No. 1, pp. 26-38. CrossRef

18. KERBER, W. Taming Tech Giants with a Per-Se Rules Approach? The Digital Markets Act from the 'Rules vs. Standard' Perspective. In: SSRN [online]. 2.6.2021 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3861706. CrossRef

19. LAMADRID DE PABLO, A. - BAYÓN FERNÁNDEZ, N. Why the Proposed DMA Might Be Illegal under Article 114 TFEU, and How to Fix It. Journal of European Competition Law and Practice [online]. 2021, Vol. 12, No. 7, pp. 576-589 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://academic.oup.com/jeclap/article/12/7/576/6340860?rss=1. CrossRef

20. LAROUCHE, P. - DE STREEL, A. The European Digital Markets Act: a Revolution Grounded on Traditions. Journal of European Competition Law and Practice [online]. 2021, Vol. 12, No. 7, pp. 542-560 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://academic.oup.com/jeclap/article/12/7/542/6357796?guestAccessKey=e67533fd-38d2-4e04-bfe9-2c09ecf890df.

21. NAZZINI, R. Article 81 EC between time present and time past: a normative critique of "restriction of competition" in EU law. Common Market Law Review [online]. 2006, Vol. 43, No. 2, pp. 497-536 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/43.2/COLA2006005. CrossRef

22. PETIT, N. The Proposed Digital Markets Act (DMA): a Legal and Policy Review. Journal of European Competition Law and Practice [online]. 2021, Vol. 12, No. 7, pp. 529-541 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://academic.oup.com/jeclap/article/12/7/529/6333059. CrossRef

23. PODSZUN, R. - BONGARTZ, P. - LANGENSTEIN, S. Proposals on how to improve the Digital Markets Act. In: SSRN [online]. 18.2.2021 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3788571.

24. DI PORTO, F. et al. "I see something you don't see": a computational analysis of the Digital Services Act and the Digital Markets Act. Stanford Journal of Computational Antitrust [online]. 2021, Vol. 6, No. 1, pp. 84-116 [cit. 2023-03-09]. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3780938. CrossRef

25. ROBERTSON, V. Delineating Digital Markets under EU Competition Law: Challenging or Futile? The Competition Law Review. 2017, Vol. 12, No. 2, pp. 131-151.

26. ROUSSEVA, E. The Concept of 'Objective Justification' of an Abuse of a Dominant Position: Can it help to Modernise the Analysis under Article 82 EC? Competition Law Review. 2006, Vol. 2, No. 2, pp. 27-72.

27. VOGELAAR, F. O. W. - STUYCK, J. - REEKEN, B. L. P. VAN. Competition law in the EU, its member states and Switzerland. The Hague, Deventer: Kluwer Law International, W. E. J. Tjeenk Willin, 2002.

28. WHISH, R. Competition Law. 5th ed. London: LexisNexis, 2003.

Creative Commons License
Efficiencies under the Digital Markets Act – Is There Space for the Rule of Reason? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení