AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 105–118

Reflection on Nigeria’s Air Pollution Regulations with a View to Learning from the European Union

Adeola Olufunke Kehinde, Ifedapo Oluwakemisola Osadola, Adebusola Awonuga

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.8
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

The effects of air pollution on all people across the globe cannot be overemphasized. It is a phenomenon that needs urgent attention from all countries of the world. Serious efforts must be made to cut down the greenhouse gas emissions by all nations so as to reduce the menace of air pollution. Various countries including developed, developing and under developed are making efforts to tighten the control of pollution so as to ensure that the rate at which people are exposed to pollutants across their cities are reduced, but in spite of all these efforts, the level of pollution all over the world seems to be going higher, Nigeria inclusive. The level of pollution in Nigeria is still very high and there seems to be no solution around the corner. The World Health Organization (WHO) has noted that each year, air pollution is responsible for nearly seven million deaths around the globe. This shows the extent to which air pollution has wrecked and is wreaking havoc on the entire world. This article is necessary at this time as it has been noted that there is no concrete legal framework in Nigeria which addresses air pollution. The existing laws regarding environmental protection are grossly inadequate to take care of the level at which air pollution is ravaging Nigeria as a country; also, the existing laws lack enforcement mechanism. There is a need for the Nigeria government to come up with a standard and adequate law to tackle the menace of air pollution in Nigeria and the country must be ready to ensure that the laws made are adequately enforced. This article examines what air pollution is all about and its effects on human beings and the Nigeria environment at large bringing out lessons Nigeria can learn from the EU.

klíčová slova: air pollution; public health; European Union; air quality; Nigeria

reference (29)

1. Air pollution. In: European Environment Agency [online]. [cit. 2022-09-18]. Available at: https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro.

2. Comment: Mandela cared deeply about the environment. In: Times Colonist [online]. 11.12.2013 [cit. 2022-02-22]. Available at: https://www.timescolonist.com/opinion/comment-mandela-cared-deeply-about-the-environment-4603051.

3. Convention on long-range transboundary air pollution. In: United Nations: Treaty Collection [online]. [cit. 2022-10-06]. Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-1&chapter=27&clang=_en.

4. CHASANT, M. Air Pollution in Nigeria: Causes, Effects and Solutions. In: atcmask [online]. 27.11.2018 [cit. 2022-09-19]. Available at: https://www.atcmask.com/blogs/blog/air-pollution-in-nigeria.

5. DELPHINE, M. The emergence of a right to clean air: transforming European Union law through litigation and citizen science. The Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL). 2020, Vol. 30, No. 1, pp. 34-45.

6. Environment. In: European Commission [online]. [cit. 2020-02-22]. Available at: https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.

7. Environmental Impact Assessment Act Cap E12 LFN 2004.

8. European Environment Agency (EEA). In: European Union [online]. [cit. 2022-11-06]. Available at: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eea_en.

9. European environmental law. In: Citizens Information [online]. [cit. 2022-11-06]. Available at: https://www.citizensinformation.ie/en/environment/environment_and_the_law/eu_environmental_law.html#:~:text=The%20European%20Environment%20Agency%20(EEA,policy%20makers%20and%20the%20public.

10. FULLER, G. Pollution watch: lessons to learn from UK'S 1956 Clean Air Act. The Guardian [online]. 16.7.2021 [cit. 2021-09-17]. Available at: https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/16/pollutionwatch-lessons-to-learn-from-uks-1956-clean-air-act.

11. GEMMER, M. - XIAO, B. Air quality legislation and standards in the European Union: Background, status and public participation. Advances in Climate Change Research. 2013, Vol. 4, No. 1, pp. 50-59. CrossRef

12. HANS, B. in: European Environment Agency [online]. [cit. 2022-10-06]. Available at: https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro.

13. Harmful Waste (Special Criminal Provisions etc) Act Cap H1 LFN 2004.

14. ISABELLA, A. The Air of Europe: where are we going? European Respiratory Review. 2017, Vol. 26, No. 146. CrossRef

15. KEHINDE, A. O. Environmental Problems in Nigeria, Pollution in Focus. Economic and Law. 2021, Vol. 3, No. 2, pp. 9-19. CrossRef

16. KEHINDE, A. O. Legal Control of improper and effect of improper solid waste management in Nigeria. Novena Law Journal. 2019, Vol. 6, No. 2.

17. KUKLINSKA, K. - NAMIESNIK, J. Air quality policy in the U.S, and the EU-a review. Atmospheric Pollution Research. 2015, Vol. 6, No. 1, pp. 129-137. CrossRef

18. National Environmental (Air Quality Control) Regulations 2014.

19. National Environmental (Ozone Layer Protection) Regulations 2009 S.I No. 32 of 2009.

20. National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency Act 2007Cap 301LFN 2010.

21. Nigerian Minerals and Mining Act 2007.

22. National Open University of Nigeria [online]. [cit. 2022-10-06]. Available at: http://nou.edu.ng/sites/default/files/2017-03/ESM%20311.pdf.

23. Office of Environmental Quality. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. In: U.S. DEPARTMENT of STATE [online]. [cit. 2022-10-06]. Available at: https://www.state.gov/key-topics-office-of-environmental-quality-and-transboundary-issues/convention-on-long-range-transboundary-air-pollution/#:~:text=The%201979%20Convention%20on%20Long,pollution%20and%20better%20understanding%20air.

24. Reports. In: AQLI: Air Quality Life Index [online]. 2021 [cit. 2022-09-19]. Available at: https://aqli.epic.uchicago.edu.

25. THURSTON, G. - KIPEN, H. -ANNESI-MAESANO, I. A joint ERS/ATS policy statement: what constitutes an adverse health effect of air pollution? An analytical framework. European Respiratory Journal. 2017, Vol. 49, No. 1. CrossRef

26. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). In: University of Oslo: The Faculty of Law [online]. [cit. 2022-11-06]. Available at: https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-01/tfeu_cons.xml.

27. UKEMENAM, O. S. Causes and Consequences of Air Pollution in Nigeria. South American Journal Public Health. 2014, Vol. 2, No. 2, pp. 293-307.

28. UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right. In: Africa Renewal [online]. 28.7.2022 [cit. 2022-10-10]. Available at: https://www.un.org/africarenewal/magazine/july-2022/un-general-assembly-declares-access-clean-and-healthy-environment-universal-human.

29. WILLIAM, P. C. The Environmental Impact Assessment Act and the process as an Environmental and Livelihood Advocacy Tool in Defending the Environment. Environmental Defence Newsletter. 2009, Vol. 31, No. 3.

Creative Commons License
Reflection on Nigeria’s Air Pollution Regulations with a View to Learning from the European Union is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení