AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 119–134

Analysis of Electoral Process and Their Relationship with Democracy and Economic Index in the Balkan Countries, 2011–2021

Andon Kume, Olta Qejvani

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.9
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

The results of a comparative analysis based on the Electoral Integrity Index, evaluated for the period 2011–2021 in the Balkan countries are this paper’s objectives. Referring to perceptions of the level of fulfillment of international standards for democratic elections (PEI), the Balkan region is classified in the group of countries belonging to the “Moderate” category. In the Balkan countries, the positive relationship between the electoral process and the development of liberal democracy is evident, while the level of corruption is a factor that has a significant effect on the electoral process. Clusters analysis performed using estimates of distances between indicators related to the electoral process, the development of a liberal democracy, general economic development and the level of corruption present significant distances. The development of liberal democracy in Balkan countries is conditioned by the level of realization of synergy in the interaction between different factors. This paper aims to identify the legal framework in the details of Balkan countries related to electoral reform, going through recommendations through comparison and quantitative methodology and bringing Czech legislative dimension as a smart solution of problems that countries face in the electoral process.

klíčová slova: election; index; integrity; democracy; legal electoral reform

reference (17)

1. Albania. In: Council of Europe: Electoral assistance [online]. [cit. 2022-10-20]. Available at: https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/elecdata-albania.

2. BOWLER, S. - BRUNELL, T. - DONOVAN, T. - GRONKE, P. Election administration and perceptions of fair elections. Electoral Studies [online]. 2015, Vol. 38, pp. 1-9 [cit. 2022-10-20]. CrossRef

3. DONOVAN, T. - KARP, J. Electoral rules, corruption, inequality and evaluations of democracy. European Journal of Political Research. 2017, Vol. 56, No. 3, pp. 469-486. CrossRef

4. Freedom House [online]. [cit. 2022-10-20]. Available at: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.

5. GARNETT, H. A. - JAMES, T. S. - MACGREGOR, M. Election Integrity Global Report 2019-2021 [online]. 2022. The Electoral Integrity Project, pp. 20-34 [cit. 2022-10-20]. Available at: https://research-portal.uea.ac.uk/en/publications/electoral-integrity-global-report-2019-2021.

6. GAUJA, A. The Legal Regulation of Political Parties: Promoting Integrity? Electoral Law Journal. 2016, Vol. 15, No. 1, pp. 1-3. Online available at: https://www.researchgate.net/publication/313042837_The_Legal_Regulation_of_Political_Parties_Promoting_Electoral_Integrity. CrossRef

7. LINZ, J. J. - STEPAN, A. Problems of Democratic Transition and Consolidation Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe [online]. Baltimore: Johns Hopkins, 1996 [cit. 2022-10-20]. Available at: https://www.press.jhu.edu/books/title/2194/problems-democratic-transition-and-consolidation.

8. LIPSET, S. M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review. 1959, Vol. 53, No. 1, pp. 69-105. Online available at: . CrossRef

9. PEI - Albanian Parliamentary Election [online]. 25.4.2021 [cit. 2022-10-20]. Available at: www.insiz.org.

10. PIETSCH, J. - MILLER, M. - KARP, J. A. Public support for democracy in transitional regimes. Journal of Elections, Public Opinion & Parties. 2015, Vol. 25, No. 1, pp. 1-9. CrossRef

11. PIPPA, N. Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. CrossRef

12. <bez popisu> CrossRef

13. PIPPA, N. - GRÖMPING, N. Populist Threats to Electoral Integrity: the Year in Elections, 2016-2017. Faculty Research Working Paper [online]. 2017 [cit. 2022-22-10]. Available at: https://www.researchgate.net/figure/The-Perceptions-of-Electoral-Integrity-Index-PEI-50_fig7_316785215.

14. PIPPA, N. - MARTINEZ I COMA, F. - FRANK, R. W. Assessing the quality of elections. Journal of Democracy. 2013, Vol. 24, No. 4, pp. 124-135. Online available at: https://wcfia.harvard.edu/publications/assessing-quality-elections. CrossRef

15. PRZEWORSKI, A. Democracy and Economic Development. In: MANSFIELD, E. D. - SISSON, R. (eds.). Political Science and the Public Interest. Columbus: Ohio State University Press, 2004. Online available at: https://as.nyu.edu/content/dam/nyu-as/faculty/documents/sisson.pdf [revised version].

16. Transparency international [online]. [cit. 2022-10-20]. Available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2020.

17. XEZONAKIS, G. - KOSMIDIS, S. - DAHLBERG, S. Can electors combat corruption? Institutional arrangements and citizen behavior. European Journal of Political Research. 2015, Vol. 55, No. 1, pp. 160-176. Online available at: CrossRef

Creative Commons License
Analysis of Electoral Process and Their Relationship with Democracy and Economic Index in the Balkan Countries, 2011–2021 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení