AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 111–127

Digital Yuan – Currency or Policy Tool?

Martin Samek, Martin Vlasta

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.28
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

Central bank digital currencies (CBDCs) are Bitcoin-inspired currencies that combine aspects of virtual currencies with FIAT money. Many central banks and countries around the world are thinking about or planning to introduce some form of CBDC. Among them, China is leading the way, being the first country to issue their CBDC (Digital RMB) into circulation, even if it is yet a pilot program only. This article focuses not only on the Digital RMB and its legal implementation but also on the political, historical, and economic circumstances of its birth, which, when talking about anything related to China, is often crucial to understanding the phenomenon more than the legal provisions themselves. The aim is to deepen the understanding of legal policies in China and open a discussion about the Digital RMB.

Klíčová slova: digital currency; CBDC; China; Yuan

reference (41)

1. Alipay Maintains Dominance in China Over Tencent's WeChat Pay and QQ Wallet. In: Fintech News Hong Kong [online]. 9.7.2020 [cit. 2021-03-31]. Available at: https://fintechnews.hk/12618/mobilepayment/alipay-maintains-dominance-in-china-over-tencents-wechat-pay-and-qq-wallet/.

2. Announcement of People's Bank of China, Cyberspace Administration of China, State Administration for Industry and Commerce, China Banking Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission and China Insurance Regulatory Commission on Preventing Financial Risks from Initial Coin Offerings. In: The People's Bank of China [online]. 4.9.2017 [cit. 2021-03-12]. Available at: http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html

3. ATKINS, T. Countries That Use the US Dollar. In: Investopedia [online]. 7.4.2020 [cit. 2021-03-27]. Available at: https://www.investopedia.com/articles/forex/040915/countries-use-us-dollar.asp.

4. BRYANSKI, G. China Backs Talks on Dollar as Reserve - Russian source. In: Reuters [online]. 19.3.2009 [cit. 2021-03-28]. Available at: https://www.reuters.com/article/wtUSInvestingNews/idUSLJ93633020090319.

5. CHENG, J. China Rolls Out Pilot Test of Digital Currency. Wall Street Journal [online]. 20.4.2020 [cit. 2021-03-10]. Available at: https://www.wsj.com/articles/china-rolls-out-pilot-test-of-digital-currency-11587385339#.

6. China Focus: China seeks to bridge digital divide for elderly. In: Xinhua News Agency [online]. 26. 11. 2020. [cit. 31. 3. 2021]. Available at: http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/26/c_139544553.htm

7. China moves to shut down cryptocurrency exchanges. China Daily [online]. 19.9.2017 [cit. 2021-03-12]. Available at: http://www.chinadaily.com.cn/a/201709/19/WS59c1b1a2a3103e4e43a07ceb.html.

8. China Unveils New Online Lending Regulations Restricting Cross-border Operation, Leverage Levels and Lending Amounts. In: China Banking News [online]. 3.11.2020 [cit. 2021-03-31]. Available at: https://www.chinabankingnews.com/2020/11/03/china-unveils-new-online-lending-regulations-restricting-cross-border-operation-leverage-levels-and-lending-amounts/.

9. China: National debt from 2015 to 2025. In: Statista [online]. [cit. 2021-03-30]. Available at: https://www.statista.com/statistics/531423/national-debt-of-china/.

10. CODRUTA, B. - HOLDEN, H. - WADSWORTH, A. Impending arrival - a sequel to the survey on central bank digital currency. BIS Papers. 2020, Vol. 107.

11. Commentary: the myth about China's "chequebook diplomacy". In: Xinhua News Agency [online]. 12.5.2017. [cit. 2021-03-27]. Available at: http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/12/c_136277532.htm.

12. Currency Composition of Oficial Foreign Exchanges Reserves (COFER). In: International Monetary Fund [online]. 23.12.2020 [cit. 2021-03-28]. Available at: https://data.imf.org/regular.aspx?key=41175.

13. Decision of State Council State Letter. 2020, No. 111. In: Peking University Law School [online]. 2.8.2020 [cit. 2021-03-10]. Available at: https://www.pkulaw.com/chl/02789cd98d52bafbbdfb.html.

14. Factsheet: Special Drawing Rights. In: International Monetary Fund [online]. 18.2.2021 [cit. 28. 3.2021]. Available at: https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR.

15. Four major cities in China named among top 20 technology innovation hubs, finds KPMG's annual survey. In: Hong Kong Monetary Autority: Press Releases [online]. 16.3.2020 [cit. 2021-03-10]. Available at: https://home.kpmg/cn/en/home/news-media/press-releases/2020/03/four-major-cities-in-china-named-among-top-20-technology-innovation-hubs.html.

16. Joint statement on the Multiple Central Bank Digital Currency (m-CBDC) Bridge Project. In: Hong Kong Monetary Autority: Press Releases [online]. 23.2.2021 [cit. 2021-03-10]. Available at: https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2021/02/20210223-3/#1.

17. JOYCE, M. et al. Quantitative Easing and Unconventional Monetary Policy - an Introduction. The Economic Journal. Vol. 122, No. 64, F271-288. p. F274. ISSN: 0013-0133. Available at: https://personal.lse.ac.uk/vayanos/Papers/QEUMCI_EJ12.pdf. CrossRef

18. KHANNA, P. The Future is Asian. London: Weidenfeld & Nicolson, 2019.

19. KHAOSAN, V. Ecuador Bans Bitcoin In Favor Of Own National Cryptocurrency. In: Cointelegraph [online]. [cit. 2021-03-24]. Available at: https://www.ccn.com/ecuador-bans-bitcoin-favor-own-national-cryptocurrency/.

20. LI, D. - TONG, W. T. - XIAO, Y. Is China Emerging as the Global Leader in AI. Harvard Business Review [online]. 18.2.2021 [cit. 2021-03-31]. Available at: https://hbr.org/2021/02/is-china-emerging-as-the-global-leader-in-ai.

21. MULLANY, G. China Restricts Banks' Use of Bitcoin. The New York Times [online]. 5.12.2013 [cit. 2021-03-10]. Available at: https://www.nytimes.com/2013/12/06/business/international/china-bars-banks-from-using-bitcoin.html.

22. Notice of the Ministry of Commerce on Issuing the Overall Plan for Comprehensively Deepening the Pilot Program for the Innovation and Development of Trade in Services. Commercial Service Trade Development. 2020, No. 165 [online] 14.8.2020. [cit. 2021-03-10]. Available at: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/xxfb/202008/20200802992306.shtml.

23. Notice of the Ministry of Commerce on Issuing the Overall Plan for Comprehensively Deepening the Pilot Program for the Innovation and Development of Trade in Services. In: Peking University Law School [online] 12.8.2020 [cit. 2021-03-30]. Available at: https://www.pkulaw.com/chl/c87179125774b97cbdfb.html.

24. Notice of the People's Bank of China on Public Consultation on the Law of the People's Republic of China on the People's Bank of China (Revised Draft). In: The People's Bank of China [online]. 23.10.2020 [cit. 2021-03-27]. Available at: http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4115077/index.html.

25. Notice of the People's Bank of China on Public Consultation on the "Law of the People's Republic of China on the People's Bank of China". In: Peking University Law School [online]. 23.10.2020 [cit. 2021-03-30]. Available at: http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4115077/index.html.

26. O'NEIL, S. State-Issued Digital Currencies: the Countries Which Adopted, Rejected or Researched the Concept. In: Cointelegraph [online]. [cit. 2021-03-24]. Available at: https://cointelegraph.com/news/state-issued-digital-currencies-the-countries-which-adopted-rejected-or-researched-the-concept.

27. PEACH, S. Why did Alibaba's Jack Ma disappear for three months? In: BBC News [online]. 20.3.2021 [cit. 2021-03-28]. Available at: https://www.bbc.com/news/technology-56448688.

28. President Zhou Xiaochuan Accepts an Exclusive Interview with Caixin Weekly. In: The People's Bank of China [online]. 13.2.2016 [cit. 2021-03-27]. Available at: http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3016856/index.html.

29. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 COM(2020) 593 final.

30. RAWLS, J. A Theory of justice. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1971. ISBN 978-0-674-00078-0.

31. Several Provisions of the Supreme People's Court on Restricting High Consumption of Judgment Debtors.

32. SHARAR, H. - JONES, L. China challenges global governance? Chinese international development finance and the AIIB. International Affairs. 2018, Vol. 94, No. 3, pp. 573-593. CrossRef

33. Shenzhen Futian District Launches Digital RMB Red Envelope Pilot. In: Shenzhen People's Bank of China [online]. 4.1.2021 [cit. 2021-03-30]. Available at: http://shenzhen.pbc.gov.cn/shenzhen/122807/4157147/index.html.

34. The Civil Procedure Law of the People's Republic of China.

35. The Fourteenth Five-Year Plan for the National Economic and Social Development of the People's Republic of China and the Outline of Long-term Goals for 2035. In: Peking University Law School [online]. 11.3.2021. [cit. 2021-03-27]. Available at: https://www.pkulaw.com/chl/dad03bd96074290cbdfb.html?keyword=宏观审慎政策指引.

36. The Outcomes and Findings of Project Inthanon-LionRock and the Next Steps. In: Hong Kong Monetary Autority: Press Releases [online]. 22.1.2020 [cit. 2021-03-10]. Available at: https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/01/20200122-4/.

37. TOMÁŠEK, M. Právní systémy Dálného východu. I. Praha: Karolinum, 2016.

38. TOMÁŠEK, M. Právní systémy Dálného východu. II. Praha: Karolinum, 2019.

39. WANG, S. Why China can't get enough of QR codes. In: CNN Business [online]. 8.9.2017 [cit. 2021-03-31]. Available at: https://money.cnn.com/2017/09/08/technology/china-qr-codes/index.htm.

40. YIFEI, F. Thoughts on CBDC Operations in China. In: Yicai Global [online]. 8.4.2020 [cit. 2021-05-09]. Available at: https://www.yicaiglobal.com/news/thoughts-on-cbdc-operations-in-china.

41. ZHIQIN, L. How has the digital yuan fared so far? In: CGTN [online] 19.8.2020. [cit. 2021-03-31]. Available at: https://youtu.be/cKDw2BE8fJI?t=492.

Creative Commons License
Digital Yuan – Currency or Policy Tool? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení