AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 1 (2021), 57–74

Jednotní stojíme, rozdělení padáme – význam spolupráce mezi agenturami při potírání bid-rigging konspirací

[United We Stand, Divided We Fall – The Role of Inter-Agency Cooperation in Enforcement of Bid Rigging Conspiracies]

Jaroslav Menčík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.4
zveřejněno: 12. 03. 2021

Abstract

Public procurement plays an important role in economy of every country. The vast amounts of money awarded in public contracts, however, make public procurement extremely vulnerable to collusion among competitors and corruption of public officials. Although it is recognized that effective enforcement of these offences requires tight cooperation between competition agencies and other law enforcement authorities, there is still a lot of potential for improvement in many jurisdictions. The objective of this paper is to suggest key features of this cooperation which would facilitate effective catching of both colluding competitors and corrupt public officials involved in bid rigging schemes.

Klíčová slova: public procurement; collusion; bid rigging; corruption; cooperation

reference (40)

1. AZEVÊDO, R. Remarks at Symposium on the Revised WTO Agreement on Government Procurement [online]. 17.9.2015 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra79_e.htm.

2. CALLIARI, M. - CRUZ, T. L. Tectonic Shifts in the Blink of an Eye: Antitrust, Anti-Corruption and Cooperation in Brazil Post-Petrobras. Competition Law International, 2015, Vol. 11, No. 2.

3. CARLIN, F. - HAANS, J. Bid-Rigging Demystified. The In-House Perspective, 2006, Vol. 2, No. 1.

4. CONNORS, W. Things to Know About Brazil's Corruption Scandal. The Wall Street Journal [online]. 2016 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://blogs.wsj.com/briefly/2016/03/04/5-things-to-know-about-brazils-corruption-scandal/.

5. Czech Office for the Protection of Competition. Historická sankce za kartel o rozdělení trhu [online]. 12.2.2007 [cit. 2019-08-18]. Available at: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/418-historicka-sankce-za-kartel-o-rozdeleni-trhu.html.

6. DE ALMEIDA, M. A. - ZAGARIS, B. Political Capture in the Petrobras Corruption Scandal: the Sad Tale of an Oil Giant. Fletcher Forum of World Affairs, 2015, Vol. 39.

7. DOJ. An Antitrust Primer for Federal Law Enforcement Personnel [online]. 2005 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.justice.gov/atr/antitrust-primer-federal-law-enforcement-personnel-revised-april-2005.

8. DOJ. Criminal Enforcement: Trends Charts Through Fiscal Year 2015 [online]. 2015 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.justice.gov/atr/criminal-enforcement-fine-and-jail-charts.

9. DOJ. Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For [online]. 2015 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.justice.gov/atr/price-fixing-bid-rigging-and-market-allocation-schemes.

10. DOJ. Justice Department Announces Procurement Collusion Strike Force: a Coordinated National Response to Combat Antitrust Crimes and Related Schemes in Government Procurement, Grant and Program Funding [online]. 5.11.2019 [cit. 2019-11-30]. Available at: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-procurement-collusion-strike-force-coordinated-national-response.

11. European Commission. EU Anti-Corruption Report [online]. 2014 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.

12. European Commission. Special Eurobarometer 397 Corruption Report [online]. 2014 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf.

13. FOX, E. M. - HEALEY, D. When the State Harms Competition - The Role for Competition Law. Antitrust Law Journal, 2014, Vol. 79, No. 3. CrossRef

14. GIANNINO, M. The Italian Lazio Administrative Court upholds almost all the findings of the Competition Authority of a collusion in public contracts procurement (School Cleaning Services). e-Competitions Bulletin, November 2016, Art. N° 81976, October 14, 2016.

15. GIANNINO, M. Collusion in Public Contracts Procurement: Suppliers of School Cleaning Services Fined for Bid Rigging (Italy). Journal of European Competition Law & Practice, 2016. CrossRef

16. GOLDBERG, P. - ANDERSON, M. - AUBERTINE, A. Bid Rigging Detection in Government Construction Contracts [online]. 2004 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.osbar.org/_docs/sections/antitrust/attr_cle_bid_rigging.pdf.

17. International Competition Network. ICN Anti-cartel Enforcement Template (Brazil) [online]. 2017 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://en.cade.gov.br/anti-cartel-enforcement-template.pdf.

18. LAMBERT, A. - SONIN, K. Corruption and Collusion in Procurement Tenders. In: Center for Economic and Financial Research [online]. 2003 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.cefir.ru/papers/WP36.pdf.

19. LENGWILER, Y. - WOLFSTETTER, E. Bid Rigging: an Analysis of Corruption in Auctions. Discussion paper No. 39, May 2005 [online]. 2005 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.sfbtr15.de/uploads/media/39.pdf.

20. LEWIS, D. Bid Rigging and its interface with corruption. In: GAL, M. S. et al. The Economic Characteristics of Developing Jurisdictions: Their Implications for Competition Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2015.

21. LUPI, M. Bid Rigging Practices Aimed at Manipulating Consip's Tender in the Market of Cleaning Services for Public Institutions (I785). Italian Antitrust Review, Vol. 3, No. 1, 2016.

22. MOSUNOVA, N. An Examination of Criminalization of Russia's Anti-Bid Rigging Policy. Russian Law Journal, 2015, Vol. 3, No. 4. CrossRef

23. MURRAY, S. B. Bid-Rigging Remains Focus of DOJ Antitrust Criminal Enforcement: Businesses Need to Ensure Their Compliance. The Metropolitan Corporate Counsel, 2013, January.

24. OECD. Fighting bid rigging in public procurement: Report on implementing the OECD Recommendation [online]. 2016 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-bid-rigging-in-public-procurement-2016-implementation-report.pdf.

25. OECD. Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-measures [online]. 2007 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/44956834.pdf.

26. OECD. Roundtable on Collusion and Corruption in Public Procurement [online]. 2010 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.oecd.org/competition/cartels/46235884.pdf.

27. OECD. Recommendation of the OECD Council on Fighting Bid Rigging in Public Procurement [online]. 2012 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.oecd.org/daf/competition/RecommendationOnFightingBidRigging2012.pdf.

28. OECD. Recommendation of the Council concerning Effective Action against Hard Core Cartels [online]. 1998 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.oecd.org/daf/competition/2350130.pdf.

29. OECD. Fighting Corruption and Promoting Competition: Contribution from the Czech Republic [online]. 2014 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.oecd.org/competition/globalforum/fighting-corruption-and-promoting-competition.htm.

30. OECD. Fighting Corruption and Promoting Competition: Contribution from Sweden [online]. 2014 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.oecd.org/competition/globalforum/fighting-corruption-and-promoting-competition.htm.

31. OECD. Fighting Corruption and Promoting Competition: Contribution from Canada [online]. 2014 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.oecd.org/competition/globalforum/fighting-corruption-and-promoting-competition.htm.

32. OECD. Fighting Corruption and Promoting Competition: Contribution from Latvia [online]. 2014 [cit. 2019-04-18]. Available at: https://www.oecd.org/competition/globalforum/fighting-corruption-and-promoting-competition.htm.

33. PECMAN, J. Co-operation between anti-corruption and competition authorities. In: Government of Canada - Media centre [online]. 2016 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04114.html.

34. PENTON, K. Brazil Probes $8.9B Bid-Rigging Plot For Petrobras Deals. In: Law360 [online]. 2015 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://www.law360.com/articles/741619/brazil-probes-8-9b-bid-rigging-plot-for-petrobras-deals

35. UNCTAD. Competition laws' prohibitions of anti-competitive State acts and measures. Volume 1: Summary of answers to questionnaire [online]. 2015 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/ResearchPartnership/TheState.aspx.

36. UNCTAD. Competition laws' prohibitions of anti-competitive State acts and measures. Volume 2: Appendix of sample statutory excerpt [online]. 2015 [cit. 2019-04-18]. Available at: http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/ResearchPartnership/TheState.aspx.

37. WEISHAAR, S. E. Cartels, Competition and Public Procurement: Law and Economics Approaches to Bid Rigging. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013. CrossRef

38. WHELAN, P. The Criminalization of European Cartel Enforcement: Theoretical, Legal, and Practical Challenges. Oxford: Oxford University Press, 2014. CrossRef

39. WHISH, R. - BAILEY, D. Competition Law. 8th ed., Oxford: Oxford University Press, 2015. CrossRef

40. ZUBERI, S. J. The High Cost of Controlling Corruption: the Achilles' Heel of the OECD-DAC Methodology for Assessment of National Procurement Systems. Public Contract Law Journal. 2010, Vol. 40, No. 1.

Creative Commons License
Jednotní stojíme, rozdělení padáme – význam spolupráce mezi agenturami při potírání bid-rigging konspirací is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení