AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 85–93

The relevance of family status created abroad for the freedom of movement in the EU

[The relevance of family status created abroad for the freedom of movement in the EU]

Michael Bogdan

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.33
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

Article 21 TFEU gives EU citizens the right, subject to very few exceptions, to move and reside freely within the territory of the Member States, which are not allowed to obstruct the exercise of this right by imposing direct and indirect obstacles. An EU citizen might hesitate to move to another Member State if he/she could not be accompanied by his/her closest family members who are not EU citizens. Certain family members, such as a spouse or direct descendants, enjoy therefore a derived right of free movement pursuant to Directive 2004/38. This may give rise to complications when the family relationship in question is not recognized in the Member State to which the family wishes to move. This paper discusses two recent judgments where the CJEU had to deal with this issue, in particular regarding a same-sex marriage (Coman, C-673/16) and the adoption-like Islamic kafala (SM v. Entry Clearance Officer, C-129/18).

Klíčová slova: family members; freedom of movement; Islamic kafala; same-sex marriage; recognition of family status

Creative Commons License
The relevance of family status created abroad for the freedom of movement in the EU is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení