AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 69–84

Strategic Climate Litigation in the Dutch Courts: a source of inspiration for NGO’s elsewhere?

[Strategic Climate Litigation in the Dutch Courts: a source of inspiration for NGO’s elsewhere?]

Hans van Loon

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.32
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

In its landmark Urgenda judgment of 20 December 2019 the Dutch Supreme Court confirmed the lower courts’ order compelling the State of the Netherlands to limit the joint volume of Dutch annual greenhouse gas emissions by at least 25% at the end of 2020 compared to 1990. This case, launched by the Dutch NGO Urgenda, may encourage further strategic climate change litigation against both governments and (multinational) companies. Already, building on Urgenda, the NGO Milieudefensie has launched a lawsuit against RDShell in the Dutch courts. To what extent may these cases serve as models in other jurisdictions? Two aspects deserve special attention: the procedural standing of NGOs, and the different legal grounds – duty of care derived from civil tort law (including choice of law), or from human rights law – upon which the courts in Urgenda based their decisions, and Milieudefensie bases its claim.

Klíčová slova: climate change litigation; collective and public interest lawsuits; duty of care; impact of climate science (policy) and inter-State obligations; European Convention on Human Rights (Arts. 2, 8, 34)

reference (6)

1. CASSESE, A. Remarks on Scelle's Theory of 'Role Splitting' (dédoublement fonctionnel) in international Law. European Journal of International Law. 1996, vol 1. p. 210 et seq. (at p. 228). CrossRef

2. GANGULY, G. - SETZER, J. - HEYVAERT, V. If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change. Oxford Journal of Legal Studies, 2018, vol 38(4), pp. 841-868. CrossRef

3. HAANAPPEL, P. - MACKAAY, E. (eds). Netherlands Civil Code, Book 6. 1990.

4. HEEDE, R. Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010, Climatic Change. 2014, vol 122, pp. 229-241. CrossRef

5. HEY, E. - VIOLI, F. The hard work of regime interaction: climate change and human rights. In: Climate Change: Options and Duties under International Law, Mededelingen KNVIR No 145. 2018, 1-24.

6. van LOON, H. The Global Horizon of Private International Law. Inaugural Lecture, Private international Law Session. Recueil des cours. 2015, vol 380, pp.1-108 (at p. 103).

Creative Commons License
Strategic Climate Litigation in the Dutch Courts: a source of inspiration for NGO’s elsewhere? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení