AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 53–62

Will the European Union put an end to the “golden age” of tax ruling?

[Will the European Union put an end to the “golden age” of tax ruling?]

Wojciech Morawski

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.25
zveřejněno: 03. 09. 2020

Abstract

The article deals with the problematic of evolution of regulation of tax rulings. The author indicates the main trends in this process. The most important is that more and more often the holder of the tax ruling is not protected by it. The lack of protection is justified by the desire to combat tax avoidance.

Klíčová slova: tax ruling; European Union

reference (28)

1. Countering Harmful Tax Practice More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/BEPS Base erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing Paris, 2015, (available at: <https://www.oecd.org/tax/countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5-2015-final-report-9789264241190-en.htm>),

2. ELLIS, M. J. General Report. In: Advance rulings. Cahier de Droit Fiscal International, Vol. VLXXXIVb, The Hague 1999,

3. Glossary of Tax Terms, https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm

4. GOGUEL, F. La garantie contre le changement de doctrine face au droit communaitaire, Droit fiscal 2006, no. 21-22,

5. GUICHARD, M. - GRAU R. La doctrine administrative contraire au droit de l'UE est opposable. Note. Revue de droit fiscal 2010, no. 36,

6. GUILLOTEAU, F. - LINZ S. Luxembourg. In: SANDLER, D. - FUKS, E. (eds.). The International Guide to Advance Rulings., Amsterdam: IBFD 1997-2003,

7. Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Report OECD 1989 (available at: < https://www.oecd.org/tax/harmful/1904176.pdf>),

8. International Tax Glossary, 3rd edition, Amsterdam: IBFD 1996,

9. JAMES, S. - SAWYER, A. - BUDAK, T. (eds). The Complexity of Tax Simplification: Experiences From Around the World. London: Palgrave Macmillan, 2016, CrossRef

10. LANG, M. Tax ruling and State Aid Law. British Tax Review, 2015, No. 3,

11. LUJA, R. H. C. Will the EU's State Aid Regime Survive BEPS?, British Tax Review, 2015, No. 3,

12. Luxleaks whistleblower Antoine Deltour has conviction quashed(available at: <https://www.bbc.com/news/world-europe-42652161>),

13. MISCHO, P. - ERGER, F. After Luks Leaks: Welcome Changes to Luxembourg's Tax Rulings Practice, Tax Analysts 2015,

14. MORAWSKI, W. Interpretacje prawa podatkowego i celnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012,

15. OBRIST, Th. - HONGLER P. The Swiss Tax Ruling Procedure: Interplay with Exchange of Information Requests. European Taxation 2012, Vol. 52, No 10,

16. POLLACK, S. D. Tax Complexity, reform, and the illusions of tax simplification. George Mason Independent Law Review 1994, No. 2,

17. PREBBLE, J. Can Income Tax be Simplified? New Zealand Journal of Taxation Law and Police 1996, No. 2,

18. RIVIER, J.-M. Introduction. In: Advance Ruling: Practice and Legality, Proceeding of a Seminar held in Cancun, Mexico, in 1992 during the 46th Congress of the International Fiscal Association, vol. 17a, Deventer-Boston 1994.

19. Report on tax rulings and other measures similar in nature or effect (2015/2066(INI)) Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect Co-rapporteurs: Elisa Ferreira and Michael Theurer,

20. Report on yax rulings and other measures of similar nature or effect (TAXE 2) (2016/2038(INI)). Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2), co-rapporteurs: J. Kofod and M. Theurer, European Parliament 29.6.2016 (available at: < https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0223_EN.html>),

21. STEICHEN, A. Manuel de droit fiscal. Droit fiscal général. Éditions Saint Paul, Luksembourg 2006,

22. Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries, Comparative Information Series 2006,OECD February 2007, (available at: <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/comparative/CIS-2006.pdf>),

23. VAN DE VELDE, E. "Tax rulings" in the EU Member States. Study for the ECON Committee. IP/A/ECON/2015-08, November 2015.

24. Judgment of the CAA in Paris from 17 December 1991, no. 357, Restauration Gestio, Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales (RJF) 1992, no. 2,

25. Judgment of the CAA in Douai from 26 April 2005, no. 02DA00736, Segafredo Zanetti France, RJF 2005, no. 36,

26. Judgment of the CAA in Paris from 25 March 2010, no. 08PA03658, SARL A la Fregate, Revue du droit fiscal 2010, no. 36,

27. Judgment of the General Court of 24 September 2019 in cases T 760/15 and T 636/16, Kingdom of the Netherlands v. Starbucks Corp., established in Seattle, Washington (United States), Starbucks Manufacturing Emea BV, established in Amsterdam (Netherlands), ECLI:EU:T:2019:669

28. Judgment of the General Court of 24 September 2019 in cases T 755/15 and T 759/15, Grand Duchy of Luxembourg I Fiat Chrysler Finance Europe, ECLI:EU:T:2019:670.

Creative Commons License
Will the European Union put an end to the “golden age” of tax ruling? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení