AUC GEOGRAPHICA

AUC GEOGRAPHICA
AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) jsou recenzovaným vědeckým časopisem vycházejícím od roku 1966. Seznamují s aktuálními výsledky vědeckého výzkumu v geografických oborech: fyzické geografie a geoekologie, socioekonomické geografie a regionálního rozvoje, kartografie a geoinformatiky, demografie a geodemografie. 

AUC GEOGRAPHICA, Vol 55 No 2 (2020), 243–254

Regional development trends in West Bohemia with a special focus on peripheral areas

Martin Kebza, Camilla Do Carmo Perotto

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2020.18
zveřejněno: 27. 10. 2020

Abstract

In this article, we study regional development trends in the Czech region of West Bohemia through the application of the core-periphery concept. In particular, we focus on the peripheral areas of West Bohemia, the development and differences between its core and periphery, and on the processes of peripheralization. We have used both ‘scalar’ and ‘vector’ indicators in the hierarchical cluster analysis. It revealed selective convergent and divergent trends of the core and periphery, in which the peripheralization takes place through the geographic expansion of existing peripheries rather than through the emergence of new isolated peripheries.

Klíčová slova: West Bohemia; periphery; core-periphery axis; regional development; cluster analysis

Creative Commons License
Regional development trends in West Bohemia with a special focus on peripheral areas is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Ke stažení