AUC GEOGRAPHICA

AUC GEOGRAPHICA
AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) jsou recenzovaným vědeckým časopisem vycházejícím od roku 1966. Seznamují s aktuálními výsledky vědeckého výzkumu v geografických oborech: fyzické geografie a geoekologie, socioekonomické geografie a regionálního rozvoje, kartografie a geoinformatiky, demografie a geodemografie. 

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980