Blog

Psychodiagnostika

16. 01. 2023 , fotograf Vladimír Šigut

Představujeme novou ediční řadu Psychodiagnostika pod vedením Ondřeje Bezdíčka, Hynka Cíglera, Hany Georgi, Hany Horákové, Stanislava Ježka, Alice Maulisové, Jiřího Michalce, Marka Preisse, Filipa Smolíka a Lucie Viktorové.

Edice psychodiagnostika poskytuje standardizované, psychometricky jištěné nástroje pro psychodiagnostickou činnost. Vychází ze spolupráce s českou a slovenskou oborovou komunitou a sleduje potřeby diagnostiky u speciálních populací (dětí a osob vysokého věku), včetně speciálních klinických populací. Odpovídá nejvyšším možným měřítkům a standardům pro úroveň psychodiagnostických nástrojů.

Londýnská věž (ToL), Schalliceova verze ToL

Titul je v prodeji jako sada tří částí: manuálu k testu, sady diagnostických karet (předloh) a samotné diagnostické pomůcky ze dřeva, zabalené v malé krabičce.

Londýnská věž (Tower of London; ToL) je diagnostický test pro měření exekutivních funkcí. ToL vyvinul prof. T. Shallice v r. 1982 a sestává ze tří kolíků o různých délkách, tří koulí rozdílných barev (červené, zelené a modré) a sady diagnostických karet. Na každý z kolíků je možné nasadit omezený počet koulí. Úkolem vyšetřované osoby je z výchozího uspořádání koulí při omezeném počtu tahů sestavit uspořádání cílové, které proband vidí vytištěné na kartě. ToL se používá v klinické a experimentální neuropsychologii pro měření procesů plánování a řešení problémů, které bývají často poškozené u neurologických pacientů se zraněními frontálních laloků, jako jsou Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, poruchy chování s hyperaktivitou, autismus, obsesivně-kompulzivní poruchy či psychotická onemocnění.

ToL je považován za paradigma měření plánování a za jedno ze základních měřítek exekutivních funkcí nezbytných pro kvalitní psychodiagnostiku. Přiložený manuál představuje pravidla administrace, instrukci, skórování, vyhodnocení spolu s normativními daty na české populaci pro podloženou interpretaci zjištěných výsledků u konkrétního pacienta. ToL je jedním ze základních testů určených pro psychology ve zdravotnictví a umožňuje přesnější popis míry a profilu kognitivního postižení.

Pražská verze Stroopova testu

Pražský Stroopův test (PST) je zkrácená verze Stroopova testu pro vyšetření kognitivní kontroly a inhibice podnětu v rámci vyšetření kognitivních schopností. Stroopův test patří mezi nejpoužívanější testy v klinické praxi zaměřené na hodnocení pozornostních a exekutivních funkcí. Cílem manuálu spolu s podnětovými archy je zpřístupnit PST v české verzi odborné veřejnosti klinických psychologů a neuropsychologů spolu s normativními daty na české populaci osob vyššího věku.

Záznamový list najdete lze.


Bostonský test pojmenování (BNT–2)

Bostonský test pojmenování (BNT) je obrázkový test pojmenování pro vyšetření fatických funkcí v rámci neuropsychologického a logopedického vyšetření. Je určen pro pacienty po cévní mozkové příhodě, s neurodegenerativními onemocněními i dalšími etiologiemi, které vedou k centrální poruše řeči. Cílem manuálu spolu s podnětovými i záznamovými archy je zpřístupnit BNT v české verzi odborné veřejnosti klinických neuropsychologů, psychologů, logopedů a afáziologů. Manuál obsahuje česká normativní data BNT pro plnou i zkrácenou variantu a informace o lokální jazykové adaptaci s popisem a vysvětlením možností použití u pacientů s poruchou pojmenování.

Česká adaptace: Ondřej Bezdíček, Anna Marie Rosická, Hana Georgi, Josef Mana, Miloslav Kopeček

Testovací sada obsahuje:

1) Soubor podnětových karet (obrázky)

2) Manuál a normativní data pro českou populaci

3) Záznamový arch – ke stažení zde