tištěná kniha
Pražská verze Stroopova testu

Pražská verze Stroopova testu

Bezdíček, Ondřej a kol.

témata: psychologie

brožovaná, 52 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2021
ISBN: 978-80-246-4778-4
doporučená cena: 850 Kč

E-shop

Anotace

Pražský Stroopův test (PST) je zkrácená verze Stroopova testu pro vyšetření kognitivní kontroly a inhibice podnětu v rámci vyšetření kognitivních schopností. Stroopův test patří mezi nejpoužívanější testy v klinické praxi zaměřený na hodnocení pozornostních a exekutivních funkcí. Cílem manuálu spolu s podnětovými archy je zpřístupnit PST v české verzi odborné veřejnosti klinických psychologů a neuropsychologů spolu s normativními daty na české populaci osob vyššího věku.

Ke stažení