tištěná kniha
Londýnská věž (ToL), Schalliceova verze ToL

Londýnská věž (ToL), Schalliceova verze ToL

diagnostický test

Bezdíček, OndřejMichalec, JiříShallice, Tim

témata: psychologie

brožovaná, 28 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2018
ISBN: 978-80-246-3870-6
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Titul je v prodeji jako sada tří částí: manuálu k testu, sady diagnostických karet (předloh) a samotné diagnostické pomůcky ze dřeva, zabalené v malé krabičce.

Londýnská věž (Tower of London; ToL) je diagnostický test pro měření exekutivních funkcí. ToL vyvinul prof. T. Shallice v r. 1982 a sestává ze tří kolíků o různých délkách, tří koulí rozdílných barev (červené, zelené a modré) a sady diagnostických karet. Na každý z kolíků je možné nasadit omezený počet koulí. Úkolem vyšetřované osoby je z výchozího uspořádání koulí při omezeném počtu tahů sestavit uspořádání cílové, které proband vidí vytištěné na kartě. ToL se používá v klinické a experimentální neuropsychologii pro měření procesů plánování a řešení problémů, které bývají často poškozené u neurologických pacientů se zraněními frontálních laloků, jako jsou Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, poruchy chování s hyperaktivitou, autismus, obsesivně-kompulzivní poruchy či psychotická onemocnění. ToL je považován za paradigma měření plánování a za jedno ze základních měřítek exekutivních funkcí nezbytných pro kvalitní psychodiagnostiku. Přiložený manuál představuje pravidla administrace, instrukci, skórování, vyhodnocení spolu s normativními daty na české populaci pro podloženou interpretaci zjištěných výsledků u konkrétního pacienta. ToL je jedním ze základních testů určeným pro psychology ve zdravotnictví a umožňuje přesnější popis míry a profilu kognitivního postižení.

Recenze

Dva češti psychologové (psycholog a neuropsycholog) spojili své úsilí, a výsledkem je nový český manuál k (neuro)psychologické metodě - Londýnské věži, Shalliceově verzi, což hodnotím velmi pozitivně. Takový manuál na českém psychologickém trhu velmi chyběl.
Londýnská věž (LV; také ToL = Tower of London) je zjednodušeně řečeno neuropsychologický test schopnosti plánování. Je to třídimenzionální, neverbální zkouška exekutivních funkcí, jmenovitě plánování a řešení problémů, která původně vznikla pro vyšetření lézí frontálních laloků mozku (Michalec et al., 2017; Michalec et al., 2014; Shallice, 1982). Skládá se ze tří kolíků o různých délkách a třech koulí rozdílných barev (červené, zelené a modré). Úkolem vyšetřované osoby je vždy ze stejného výchozího uspořádání koulí na kolících za omezený počet tahů sestavit uspořádání cílové, které je administrátorem předkládáno ve vytištěné podobě.
Manuál má 15 stran, odborná literatura je na dvou stranách. Což je pro manuál k psychologické metodě odpovídající. Po formální stránce je manuál zpracován přehledně, je členěn do klasických kapitol (Popis testu, Administrace, Skórování, včetně podkapitoly Doporučené postupy pro klinickou praxi, samotné Úlohy ToL, Psychometrická analýza a interpretace ToL s podkapitolami ToL a aktivace mozku, Demografické charakteristiky a ToL Vnitřní konzistence ToL, Diskriminační validita ToL, Konstruktová validita ToL a Normativní data ToL pro českou populaci).
(...)
Závěrem konstatuji, že manuál k psychologické metodě Londýnská věž na českém trhu doposud chyběl, a jeho vydání bude velkým přínosem pro psychology pracující v nejrůznějších oblastech psychologie, kteří v něm najdou cenného pomocníka pro kvalitní testování svých klientů a pacientů a díky němu si rozšíří své dosavadní armamentárium o další standardizovanou psychologickou metodu s odpovídajícími normami pro českou populaci. Manuál bude samozřejmě také mít své uplatnění v pregraduální i postgraduální přípravě nejen klinických psychologů.

Z recenzního posudku: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová PhD.