Tázání po dějinném

Tázání po dějinném

Kučera, Martin

Knihu tvoří deset kapitol. První čtyři texty zahrnují heideggerovské souborné tázání po smyslu, v našem případě historie (čas, prostor, k...

vydáno: leden 2012
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Pohyb člověka na biodromu

Pohyb člověka na biodromu

Bednář, Miloš

Monografie využívá metafor biodromu a cesty k reflexím životních pohybů člověka. Kinantropologii jakožto „nauku o člověku v pohybu“ rozši...

Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie

vydáno: prosinec 2009
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Nádoba plná řeči

Nádoba plná řeči

Vaňková, Irena

V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka – systému, o nějž se opírá strukturalismus, a pojmu text, spojenému s komunikačně a p...

Člověk, řeč a přirozený svět

vydáno: červenec 2007
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Půl století poté

Půl století poté

Tondl, Ladislav

Kniha Půl století poté je uvedena autobiografickými poznámkami profesora Ladislava Tondla o osobní motivaci a cestách k sémantice a sémio...

Pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desetiletích

vydáno: leden 2007
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Kyberkultura

Kyberkultura

Lévy, Pierre

Francouzský filosof Pierre Lévy přibližuje kyberprostor nikoli po technické, ale zejména po sociální a kulturní stránce a jazykem filosof...

vydáno: leden 2001
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Znavená Evropa umírá

Znavená Evropa umírá

Funda, Otakar A.

Ačkoli v pozadí této knížky jsou odborné diskuse k problematice evropanství, kultury, civilizace, kulturní identity, ekologie a hranic i ...

vydáno: březen 2000
doporučená cena: 120 Kč

E-shop