tištěná kniha e-kniha
Znavená Evropa umírá

Znavená Evropa umírá

Funda, Otakar A.

témata: filozofie

brožovaná, 180 str., 1. vydání
vydáno: březen 2000
ISBN:
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Ačkoli v pozadí této knížky jsou odborné diskuse k problematice evropanství, kultury, civilizace, kulturní identity, ekologie a hranic i nových obzorů vědy a techniky, je poslední práce Otakara A. Fundy především "?filosoficky laděným zamyšlením nad námi lidmi, nad naší planetou, nad naší civilizací, nad naší Evropou".

Obsah

Kapitola I. /Předznamenání
Komu a proč tato knížka - Zorný úhel mého přístupu - Co je jisté ?

Kapitola II. /Pilíře Evropy
Odpovědnost zakládá lidství - Humanita jako sebepřesahování - Svoboda a její hranice - Racionalita, aneb váhu mají argumenty - Exaktnost nejen jako objektivní evidence - Tolerance jako akceptovaná jinakost

Kapitola III. /Odvrácená tvář postmoderny
Postmoderna myslí jinak - Bloumání a extrém

Kapitola IV. /Evropa bez budoucnosti
Soumrak naší civilizace - Jdeme vstříc zániku - Útěcha z filosofie - Zachránit by nás mohlo nové smýšlení, ale nezachrání - Zachránit by nás mohla odbornost, ale nezachrání - Nezachrání nás ani ekologie

Recenze

Mé osobní výhrady či kritické poznámky k obsahu jeho textu nic nemění na doporučení co nejrychleji vydat Fundovu esej. Musí nepochybně počkat až na případnou recenzi nebo diskusi, jakmile jeho knížka vyjde. Dovolím si proto jen podotknout, že se esej mého kolegy O.A. Fundy řadí do proudu literatury tzv. kulturní kritiky, která je dnes nepochybně z mnoha dobrých důvodů oprávněná a je velmi potřebná. Nevím ovšem, zda je její pesimismus zcela namístě: nikdo z nás nevidí do budoucnosti zcela přesně. Navíc si asi kolega Funda vytvořil jistý ideální obraz Evropy, který nikdy zcela neplatil pro celou Evropu a pro všechny Evropany. Toto platí zejména pro ideál osvícenství, jejž sám plně sdílím, stejně jako plně sdílím sympatie vůči filosofii kritického racionalismu, k němuž se kolega Funda tak pregnantně hlásí. Faktická přítomnost obou těchto ideálů v našem dnešním světě, otázka jejich působení v něm, to vše je ovšem otázkou pro diskusi, jež bude následovat knižní vydání rukopisu kolegy Fundy

Z recenzního posudku: Prof. Petr Horák