tištěná kniha
Kyberkultura

Kyberkultura

Lévy, Pierre

témata: filozofie

brožovaná, 236 str., 1. vydání
překlad: Kašpar, Michal - Pravdová, Anna
vydáno: leden 2001
ISBN: 80-246-0109-5
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Francouzský filosof Pierre Lévy přibližuje kyberprostor nikoli po technické, ale zejména po sociální a kulturní stránce a jazykem filosofa diskutuje nejaktuálnější problémy, které staví před lidstvo převratná počítačová a telekomunikační technika. Na příkladech soudobých „uživatelsky přívětivých“ systémů dokládá nezadržitelný průnik informatiky do každodenního života kulturního člověka. Zároveň tyto technologie se zasvěceným entuziasmem přímo propaguje jako nový a nadějný rozměr humanity.

Obsah

První část
Definice
Kapitola 1 Mají technologie nějaký dopad?
Kapitola 2 Technická infrastruktura pomyslna
Kapitola 3 Digitalizace čili virtualizace informací
Kapitola 4 Interaktivita
Kapitola 5 Kyberprostor neboli virtualizace komunikace

Druhá část
Návrhy
Kapitola 6 Všeobecnost bez totality, základ kyberkultury
Kapitola 7 Sociální hnutí kyberkultury
Kapitola 8 Zvuk kyberkultury
Kapitola 9 Umění kyberkultury
Kapitola 10 Nový vztah vědění
Kapitola 11 Proměny vzdělávacího systému a ekonomika znalostí
Kapitola 12 Stromy znalostí, nástroj kolektivní inteligence ve výchově a vzdělání
Kapitola 13 Kyberprostor, město a elektronická demokracie

Třetí část
Problémy
Kapitola 14 Střet zájmů a rozdílné přístupy
Kapitola 15 Kritika substituce
Kapitola 16 Kritika dominance
Kapitola 17 Kritika kritiky
Kapitola 18 Odpovědi na několik častých otázek