tištěná kniha
Le Lac Ukereve

Le Lac Ukereve

Vančura, Vladislav

témata: beletrie, bohemistika
edice: Modern Czech Classics

brožovaná, 130 str., 1. vydání
překlad: Kantoříková, Jana - S. Larangé, Daniel
vydáno: červen 2024
ISBN: 978-80-246-5902-2
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Spavá nemoc, jež se nebezpečně šíří na březích jezera Ukereve, je zničující pro ugandský lid i německé koloniální zájmy. Francouzský lékař René Forde hledá za pomoci slavného Roberta Kocha lék umožňující epidemii zastavit, přičemž je nucen činit rozhodnutí s tragickými následky. Naději nachází v lásce ke krásné míšence Lee. Ta se spolu se svými bratry a otcem, králem Goanem, rozhodne Evropanům a jejich civilizaci zbraní postavit.
V dialozích Vančurova dramatu se zračí hněv vzbouřených Uganďanů, jejichž úroda byla spálena, zoufalství vědce tváří v tvář pokroku i zaslepenost lidí toužících po moci a svolných k ukvapeným a samolibým řešením. Podaří se Fordovi, jehož ruce jsou potřísněny krví, nalézt lék včas?
Jezero Ukereve, dílo antifašistické a antikoloniální, hraje na strunách emocí ušlechtilých i nízkých. S naléhavostí tak vybízí k zamyšlení nad nebezpečími, která hrozí světu... Slovy Lee: Civilizace je jen nástroj a lidé jsou vše.

Nejnovější tituly v edici