tištěná kniha e-kniha
Letos musíme být spokojenější než loni!

Letos musíme být spokojenější než loni!

Proměny české firemní kultury po roce 1989

Krátká, Lenka

témata: historie – 20. století
edice: Orální historie a soudobé dějiny

brožovaná, 216 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2019
ISBN: 978-80-246-4385-4
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se věnuje tématu transformace firemní kultury v českém prostředí, konkrétně v tuzemských pobočkách zahraničních korporací, jež byly nově zakládány po roce 1989 a staly se vzorem pro etablování „západní“ firemní kultury v tuzemském kontextu. Oproti jiným publikacím, jež vnímají firemní kulturu jako nástroj řízení a zlepšování výkonu organizace, tato práce reflektuje problematiku firemní kultury z hlediska zaměstnanců a zaměstnankyň. Na základě orálněhistorického výzkumu (rozhovory s lidmi ze všech úrovní firemní hierarchie) autorka hledá odpověď na otázku, zda a jakým způsobem neoliberální hodnoty zakořeněné v nadnárodní korporátní kultuře proměnily (a proměňují) nejen sféru pracovní, ale také chování a prožívání jednotlivců v životě mimopracovním, soukromém.

Obsah

Poděkování

„Bylo to najednou jiný“
Teoreticko-metodologické aspekty výzkumu
Několik obecných poznámek o lidech, kteří poskytli rozhovor
Téma firemní kultury v zorném poli společenskovědních disciplín
Ideální neoliberální já
Personalisté a personalistky – „šedá eminence“ korporátního světa

„Oni nevěděli, my jsme nevěděli“
Nová firemní kultura v tuzemském prostředí – od prvních let transformace k dnešku
„Fakt jsme pořád ve všem vepředu, i když někdy za cenu těch personálních pokusů na lidech,“ aneb jak šel čas v jedné firmě

„Kdyby mě vyrazili, je to nová příležitost“
O kladech a záporech života v „korporátu“
„Jednotlivec v podstatě nikoho nezajímá.“ momentky ze života v korporaci
„Jsou to prázdná slova.“ firemní hodnoty očima zaměstnanců a zaměstnankyň
„Lidi mají pocit, že jsou vyšťavený.“ pracovní výkon, hodnocení a odměňování
„Člověk si připadá takhle malinkatej.“ o tom, jak je nebo není těžké postoupit ve firemní hierarchii na vyšší post
„Má to být za odměnu.“ reflexe mimopracovních aktivit – od teambuildingu k vánočnímu večírku
„Je důležité zaznamenat, jak je všechno príma.“ o průzkumech spokojenosti a možnosti vyjádřit vlastní názor
„Udělám si svoje, a pokud mě nikdo nevyhodí, tak tu jistotu mám.“ o pohodlí a bezpečí

Patřily k těm, kteří firmu řídili
Vzpomínky dvou žen na kariéru v top managementu
„Dostala jsem šanci.“ rozhovor s Emou o personalistice, pozici manažerky i životních zvratech
Žena v mužském světě. klíčové momenty životního příběhu Emy
„Prostě mě to táhlo jinam.“ rozhovor s Johanou o tom, že práce v top managementu může být „zlatou klecí“
Být poslušná holka. cesta Johany k uvědomění si sebe sama

Několik poznámek Závěrem aneb Nezapomeňme na své sny

Bibliografie
Resumé
Rejstřík

Recenze

Nakolik se musí člověk, který chce pracovat v korporaci, vzdát svobody? A může některé prvky firemní kultury ignorovat a přitom ve firmě dál smysluplně pracovat? Kniha o proměnách české firemní kultury je ke korporátnímu prostředí možná až příliš přísná, ale vzbuzuje podnětné otázky.
Jan Lukavec (iLiteratura.cz)

Lenka Krátká ve své knize […] přináší cenný a z velké části demytizující pohled do profesní sféry, kterou pro mnohé i dnes obestírá aura vítězství neoliberálního experimentu na Východě. Stále komplikovanější současnost ale možná ukazuje na to, že nadnárodní firmy jednou budou jen dalším příkladem dehumanizace v dějinách práce.
Eva Klíčová (SALON Právo)

Nejnovější tituly v edici