tištěná kniha e-kniha
Domovský přístav Praha

Domovský přístav Praha

Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Krátká, Lenka

témata: historie – 20. století
edice: Orální historie a soudobé dějiny

brožovaná, 330 str., 2. vydání
vydáno: květen 2023
ISBN: 978-80-246-5577-2
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové fotografie.

Nejnovější tituly v edici