tištěná kniha e-kniha
Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace

Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace

Blažek, JiříUhlíř, David

témata: přírodní vědy – geografie, ekonomie a finance

vázaná, 3. vydání
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4566-7
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Publikace představuje a kriticky reflektuje teorie a koncepty, které usilují o vysvětlení současné dynamicky se měnící ekonomické geografie světa, a nastiňuje implikace pro podporu regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti. Od prvního uvedení knihy uplynulo téměř dvacet let a čtenáři se tak dostává do rukou třetí, zásadně přepracované a rozšířené vydání. Autoři se podrobně věnují mj. dvěma teoriím, které výrazně dominují současnému regionálnímu výzkumu, tj. teorii globálních hodnotových řetězců a teorii regionálních inovačních systémů. Rovněž nově představují přístupy k podpoře regionálního rozvoje, zejména koncept inteligentní specializace.