PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2 (2020)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Composizione, lectio e competenze del senatus alto-repubblicano
Leonid Kofanov

Alcune osservazioni sulle leges sumptuariae nel quadro delle campagne elettorali di età repubblicana
Lyuba Radulova

La nozione di ager privatus nella libera res publica e nella costruzione giuridico-istituzionale del circolo scipionico
Osvaldo Sacchi

Soudnictví v provincii Dalmatia. Obecný přehled a vybrané otázky rozhodování hraničních sporů
David Termer

Nesuďte, abyste nebyli souzeni (Právo trestat v románu Vzkříšení a v dalších textech křesťanského anarchisty Lva Tolstého)
Jan Kosek

Osobní nebo státní svědomí?! Melvillovo pozdní dílo Billy Budd aneb proces proti „švarnému námořníkovi“
Radim Seltenreich

Pracovní právo ve světle kodifikace se zřetelem k jeho zásadám
Tereza Blažková

In Memory of Hans Ankum, a Scholar and a Friend
Konstantin Tanev

Skřejpek, M. (ed.). Digesta seu Pandectae. Tomus II. Liber XVI–XXXV. Fragmenta selecta / Digesta neboli Pandekty, Svazek II. Kniha XVI–XXXV. Vybrané část
Petr Bělovský

Hájková, D. – Horák, P. – Kessler, V. – Michela, M. (eds.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu
Dominik Macek

100 let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti
Lukáš Blažek, Tereza Blažková

Veřejná část vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let
Daniela Králíková

Zpráva z vědecké konference „Právo v měnícím se světě (30 let: Retrospektiva 1989–2019 – Perspektiva 2020–2050)“
Katarzyna Žák Krzyžanková

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download