PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a peer-reviewed Journal founded in 1990 and published by Charles University in Prague under the guarantee of the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. PHS is the only Czech and Slovak scholarly and scientific periodical publication in the field of History of State and Law.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020)

Editorial
Petra Skřejpková

Klášter Hradiště ve sporu o domašovský les. Příspěvek k dějinám mezního práva ve středověku
Jakub Razim

Kupní smlouvy k lenním statkům frýdlantského knížectví (vévodství)
Marek Starý

Historické souvislosti vzniku rakouské ústavy 1920
Miroslav Šepták

František Xaver Hodač jako spolutvůrce norem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919–1924
Jiří Šouša

Magie v Lex Duodecim tabularum
Pavel Záliš

Vývoj pojmu osoba v právu a jeho reflexe v ABGB a v občanském zákoníku z roku 2012
Jakub Stromšík

Výběr z nové právněhistorické literatury
Editors

Tretera, J. R. – Horák, Z. (eds.). Spiritual Care in Public Institutions in Europe
Jan Beránek

Kuklík, J. Příběh československé ústavy 1920. I. díl: Příprava a přijetí ústavní listiny
Pavel Maršálek

Tretera, J. R. – Horák, Z. Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin
Marek Novák

Gajdoš, M. – Konečný, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. III. (1954–1960). IV. (1954–1960)
René Petráš

Behringer, W. Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ (Příběh z raného novověku)
Radim Seltenreich

Papáč, R. Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí
Adriána Švecová

Tomeš, I. Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva
Josef Vošmik

Vyšný, Peter (ed.). Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty
Ladislav Vojáček

Správa z inauguračnej prednášky doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD.
Martin Gregor

240 x 170 mm
published: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download