PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019)

Editorial
Petra Skřejpková

Frost Comes out of Kremlin: Changes in Property Law and the Adoption of the Civil Code in 1950
Jan Kuklík, Petra Skřejpková

Changes in Family Law and the Adoption of the Family Act in 1949
Jan Kuklík, Petra Skřejpková

Work on the Polish Civil Code in Stalinist Period (1948–1956)
Anna Moszyńska

Drafting a New Civil Code in the GDR: Stalinism
Martin Löhnig

Family Law in the SOZ/GDR I: Stalinism
Martin Löhnig

Gleichberechtigung in erster Instanz – Scheidungsurteile der 1950er Jahre im Ost-/West-Vergleich
Raphaela Etzold

Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století
Pavel Ondřejek

Právne reflexie antického pojmu ἐκκλησία v zriadení ranej Katolíckej cirkvi
Vojtech Vladár

Kritická analýza zřízení evangelické církve v Předlitavsku
Adam Csukás

Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Lieberwirth
Heiner Lück

Illýová, Z. – Malatinský, M. Dva procesy s Vojtechom Tukom
Adriana Švecová, Miriam Laclavíková

Mosný, P. a kol. Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná Európa
Vladimír Kindl

Sató, D. Die Hallischen Schöffenbücher aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Jiří Šouša

Vojáček, L. První československý zákon: pokus o opožděný komentář
Pavel Maršálek

Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu: Spiritual Care in Public Institutions
Jan Beránek

Na prahu nové doby: zpráva o Mezioborové konferenci o počátcích Československé republiky
Jan Kober

Workshopy k menšinové otázce v Budapešti a Kolíně spoluorganizované PFUK
René Petráš

On the North-West Borders of Roman Empire. 73rd annual conference of the SIHDA in Edinburgh, UK, 3–7 September 2019
Kamila Stloukalová

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download