PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019)

Editorial
Jan Kuklík

Raptus Semproniae? An analysis of the Martial’s Epigram XII, 52
Joanna Kulawiak-Cyrankowska

Ducatus, nebo Terra? (Na okraj 700. výročí vzniku Opavského vévodství)
Marek Starý

Mnichovská dohoda z roku 1619
Václav Valeš

„The writs of assistance case“ na pozadí bouřlivé dekády 1761–1770 v anglických koloniích severní Ameriky
Radim Seltenreich

Právní a praktické problémy fungování židovských náboženských obcí 1890–1949
René Petráš, Kristýna Šultová

Sowjetisches Ehe- und Familienrecht von den Ersten Dekreten 1917 bis zum letzten Gesetzbuch 1968: vom Standpunkt der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik
Sanita Osipova

„Sotva by koho mohl zajímati tuctový život úřednického synka, který bez velkých nesnází v slušném blahobytu vystudoval a stal se univerzitním profesorem.“ O Pamětech prof. JUDr. Jana Krčmáře
Dominik Macek

Pracovní poměr mezi lety 1945–1948 v českých zemích, jeho charakteristika a související pracovněprávní problematika
Veronika Steinová

Místní lidové soudy jako fenomén doby v teorii a praxi
Jindřich Špergl

JUDr. Miloslav Doležal, CSc., zemřel
Ladislav Soukup

Za doc. JUDr. Renatou Veselou, Ph.D.
Karel Schelle

Gábriš, T. Rytieri v republike. Zrušenie šľachtických titulov v Československu
Rudolf Manik

Gregor, M. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
Marek Novák

Hvížďala, K. – Přibáň, J. Hledání dějin
Radim Seltenreich

Jakubec, I. – Štemberk, J. Cestovní ruch pod dohledem Třetí říše
René Petráš

Kotous, J. Vyšehradská miscelanea
Karel Malý

Maršálek, P. Příběh moderního práva
Daniel Bednár

Razim, J. Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové
Marek Starý

Stockmann, V. Dejiny lesníctva na Slovensku: chronológia dejinných udalostí v oblasti ochrany lesa, vývoja štátnej správy lesného hospodárstva a vývoja štátnych organizácií lesného hospodárstva
Michael Urban

Závěrečný veřejný seminář Rekonstrukce politického procesu 50. let
Lukáš Blažek, Tereza Blažková

Workshop Problémy právního postavení menšin v historii a konference Problémy vymezení pojmu tzv. „starých a nových menšin“
Tereza Blažková

XIV. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità“
David Falada

Bratislavské právnické fórum 2019 I.
Martin Gregor

Bratislavské právnické fórum 2019 II.
Dominik Macek

Medzinárodná konferencia „Sasko-magdeburské právo ako kultúrny spojovací medzičlánok medzi právnymi poriadkami východnej a strednej Európy. Stav a perspektívy budúceho vývoja“
Adriana Švecová

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download