ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 2 (2021), 71–96

Míra meziškolní mobility žáků základních škol v Česku

[Between-School Mobility Rate of Students in Compulsory Schools in Czechia]

Dominik Dvořák, Petr Meyer, Silvie R. Kučerová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2022.5
announced: 07. 07. 2022

abstract

Student transfers between schools or inter-school mobility is an important topic, as it is often associated with other unfavourable conditions for schooling. Repeated transfers may predict an increased likelihood of school failure. On the other hand, school mobility can also serve the school choice. Despite that, data on mobility rate in Czech education have not been available yet. In this study, we use complete set of administrative data on transfers to another school in all Czech basic (comprehensive primary and lower secondary) schools in the consecutive three years (about 150 thousand events). To eliminate structurally enforced transitions, we focused on fully organized schools (grade span of 1–9). The number of departures per year represents on average 3.81% of the number of students. However, there are significant regional differences in the rate of mobility, and we find even greater difference at the level of individual schools. These findings complement the current discussion on inequalities in Czech education and deserve further detailed study.

keywords: inter-school mobility; compulsory school; administrative data; Czechia

references (70)

1. Agentura pro sociální začleňování. (2020). Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení v území. https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/

2. Ashby, C. M. (2010). Many challenges arise in educating students who change schools frequently. U. S. Government Accountability Office. https://www.gao.gov/assets/gao-11-40.pdf

3. Backes, S., & Hadjar, A. (2017). Educational trajectories through secondary education in Luxembourg: How does permeability affect educational inequalities? Revue Suisse des Sciences de l'Education, 39(3), 437-460. CrossRef

4. Bereményi, B. Á., & Carrasco, S. (2018). Caught in the triangle of mobility: Social, residential and pupil mobility. British Journal of Sociology of Education, 39(1), 32-46. CrossRef

5. Blažek, R., & Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015: Národní zpráva − přírodovědná gramotnost. ČŠI.

6. Blossfeld, P. N. (2018a). Changes in inequality of educational opportunity. The long-term development in Germany. Springer VS. CrossRef

7. <bez popisu> CrossRef

8. Brouček, S. (2018). Migrace a česká etnologie. Akademie věd České republiky. https://www.academia.cz/edice/kniha/migrace-a-ceska-etnologie

9. <bez popisu> CrossRef

10. Cordes, S. A., Schwartz, A. E., Stiefel, L., & Zabel, J. (2016). Is neighbourhood destiny? Exploring the link between neighbourhood mobility and student outcomes. Urban Studies, 53(2), 400−417. CrossRef

11. <bez popisu> CrossRef

12. ČŠI. (2022). České školství v mapách. Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků předškolního, základního a středního vzdělávání. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Ceske-skolstvi-v-mapach

13. <bez popisu> CrossRef

14. Demie, F., Lewis, K., & Taplin, A. (2005). Pupil mobility in schools and implications for raising achievement. Educational Studies, 31(2), 131−147. CrossRef

15. Dixon, S. (2018). Student mobility across schools and its links to underachievement [New Zealand Treasury Working Paper No. 18/01]. New Zealand Government, The Treasury. http://hdl.handle.net/10419/205706

16. Dobson, J. (2008). Pupil mobility, choice and the secondary school market: Assumptions and realities. Educational Review, 60(3), 299−314. CrossRef

17. <bez popisu> CrossRef

18. <bez popisu> CrossRef

19. <bez popisu> CrossRef

20. Dvořák, D. & Vyhnálek, J. (2019). Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice. Pedagogika, 69(2), 131-146. CrossRef

21. Eduin. (2019). Audit vzdělávacího systému v ČR: Rizika a příležitosti (2018). https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2019/01/Audit_vzdelavaci_system_ANALYZA_2018.pdf

22. Estrellado, R. A., Freer, E. A., Motsipak, J., Rosenberg, J. M., & Velásquez, I. C. (2020). Data science in education using R. Routledge. CrossRef

23. <bez popisu> CrossRef

24. Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2012). Switching schools: Revisiting the relationship between school mobility and high school dropout. American Educational Research Journal, 49(3), 487-519. CrossRef

25. <bez popisu> CrossRef

26. Gibbons, S., & Telhaj, S. (2011). Pupil mobility and school disruption. Journal of Public Economics, 95(9−10), 1156−1167. CrossRef

27. Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. PedF UK.

28. <bez popisu> CrossRef

29. <bez popisu> CrossRef

30. <bez popisu> CrossRef

31. Hattie, J. (2009). Visible learning. Routledge. CrossRef

32. <bez popisu> CrossRef

33. Hendl, J. (2021). Big data. Věda o datech - základy a aplikace. Grada.

34. <bez popisu> CrossRef

35. <bez popisu> CrossRef

36. Jacob, M., & Tieben, N. (2009). Social selectivity of track mobility in secondary schools. European Societies, 11(5), 747-773. CrossRef

37. <bez popisu> CrossRef

38. Kašparová, I., & Souralová, A. (2014). "Od lokální k cikánské škole": Homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis scholae, 8(1), 79-96. CrossRef

39. Kerbow, D. (1996). Patterns of urban student mobility and local school reform. Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(2), 147-169. CrossRef

40. Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Kohnová, J., Tomášová, M., Pokorná, K., Vojtíšková, K., & Šimon, M. (2013). Žáci-cizinci v základních školách: Fakta, analýzy, diagnostika. PedF UK.

41. <bez popisu> CrossRef

42. <bez popisu> CrossRef

43. <bez popisu> CrossRef

44. <bez popisu> CrossRef

45. Median. (2016). Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu. https://www.nadacesirius.cz/soubory/zaverecne-zpravy/Zaverecna-zprava-z-vyzkumu-primarni-prevence-ohrozeni-rodiny.pdf

46. Mehana, M., & Reynolds, A. J. (2004). School mobility and achievement: A meta-analysis. Children and Youth Services Review, 26(1), 93−119. CrossRef

47. <bez popisu> CrossRef

48. <bez popisu> CrossRef

49. Neuenschwander, M., & Hlaďo, P. (2019). Transitions in educational contexts. Studia paedagogica, 24(2), 5-9.

50. OECD. (2016). Research ethics and new forms of data for social and economic research. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 34. OECD Publishing.

51. PAQ Research. (2022). Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzkum a analýza pro Spolu, z. s. http://spoluskola.cz/uploads/analyza.pdf

52. <bez popisu> CrossRef

53. Poupeau, F., François, J.-Ch., & Elodie, C. (2007). Making the right move: How families are using transfers to adapt to socio‐spatial differentiation of schools in the greater Paris region. Journal of Education Policy, 22(1), 31-47. CrossRef

54. Předávání údajů ze školních matrik. (b. d.). https://www.msmt.cz/file/39760/

55. Rumberger, R. W. (2015). Student mobility: Causes, consequences, and solutions. National Education Policy Center. http://nepc.colorado.edu/publication/student-mobility

56. <bez popisu> CrossRef

57. Russakoffová, D. (2016). Výhra: Kdo (a co) ovládá americké školy? Host.

58. Sparks, S. (2016, 11. srpna). Student mobility: How it affects learning. Education Week. https://www.edweek.org/leadership/student-mobility-how-it-affects-learning/2016/08

59. Spillane, J. P., & Kenney, A. W. (2012). School administration in a changing education sector: The US experience. Journal of Educational Administration, 50(5), 541-561. CrossRef

60. Stamm, M. (2009). Mobile Kinder: Empirische Ergebnisse zum Zusammenhang von außerplanmäßigem Schulwechsel und Schulleistung. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 4(3), 397−412.

61. Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele (b.d.). https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp

62. <bez popisu> CrossRef

63. Štiková, Š. (2016). Meziškolní mobilita žáků velké městské základní školy [Diplomová práce]. PedF UK.

64. <bez popisu> CrossRef

65. <bez popisu> CrossRef

66. Vyhnálek, J., & Dvořák, D. (2019). Přestupy žáků na druhém stupni základní školy: Srovnání dvou případů. Studia paedagogica, 24(3), 7-45. CrossRef

67. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném od 1. 9. 2018. (2018). https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4723

68. Welsh, R. O. (2017). School hopscotch: A comprehensive review of K-12 student mobility in the United States. Review of Educational Research, 87(3), 475-511. CrossRef

69. <bez popisu> CrossRef

70. Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004). https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4494

Creative Commons License
Míra meziškolní mobility žáků základních škol v Česku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download