AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 159–165

Mechanical Changes of the Axial System Detected by the TVS Method

Kateřina Kloučková, Karel Jelen, Josef Zeman, František Maršík, Petr Kubový

announced: 04. 02. 2015

abstract

Mechanical Changes of the Axial System Detected by the TVS Method This experiment is aimed at the analysis of the transfer changes of a vibration load applied to the axial system which were not only affected by a monotonic load during the car ride, but also by the shape, tissue, and weight changes in pregnancy. A vibration load applied to the body parts (spinous processes of C7 and L5) was observed on the segments of the vertebrae (Th1–Th12 and L1–L5) and adjacent tissue of the axial system. The TVS (transfer vibration through spine) was chosen as a detection method. The research results proved the fact that changes caused by the monotonic load influence the way of the waves transfer through the axial system of the observed participant. Mechanické změny osového systému detekované metodou TVS V našem experimentu jsme se zabývali určením změny přenosu vibračního zatížení axiálním systémem jednak vlivem monotónního zatížení a dále pak i v důsledku tvarových, tkáňových a hmotnostních změn těla v těhotenství. Zatížení segmentu těla vibracemi bylo na trnových výběžcích obratlů C7 a L5, analyzovaným segmentem byly ostatní obratle hrudní a bederní páteře a přilehlé měkké tkáně axiálního systému. Metodou detekce byla metoda TVS (transfer vibration through spine). Výsledky měření potvrdily, že se vlivem změn v důsledku monotónního zatížení mění I přenos vlnění axiálním systémem sledovaného subjektu.

keywords: vibrations; monotonic load; mechanical characteristics; axial system; spine; vibrations transfer; vibrations transmission; pregnancy vibrace; monotónní zatížení; mechanické vlastnosti; axiální systém; páteř; přenos vibrací; těhotenství

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download