AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 166–171

Experimental Determination of Spinal Segment Kinematics

Jiří Kuželka, Martin Otáhal, Petr Heralt, Lukáš Jiran, Miloš Moravec, Petr Kubový

announced: 04. 02. 2015

abstract

Experimental Determination of Spinal Segment Kinematics This article deals with an experimental work on spinal segment kinematics. A structure of a unique mechanism for spinal segment loading is described. This mechanism can perform periodic loading by pure bending (flexion/extension) or by coupled bending, shear and compression. The kinematics of particular vertebra is measured by means of motion capture technique. In this case, a commercial system Qualisys was used. The raw results are time sequences of marker’s coordinates corresponding to moving bodies (vertebra). These data are post processed in a Matlab software and converted to more readable kinematic description using instantaneous axis (or center in 2D) of rotation. These experimental data will be used for numerical determination of load transition ratios between two adjacent vertebras. Experimentální určení kinematiky páteřních segmentů Tento článek je zaměřen na experimentální kinematiky spinálního segmentu. V této práci je popsán unikátní mechanismus vyvinutý k zatěžování spinálního segment. Pomocí tohoto mechanismu jsme schopni zajistit zatížení testovaného spinálního segment ohybem (ve smyslu flexe extense), nebo kombinací ohybu, smyku či komprese. Kinematika jednotlivých obratlů je pak měřena pomocí metody motion capture. V našem případě pomocí systému Qualisys. Výstupem z tohoto systému pak je pak časové sekvence souřadnic markerů, které odpovídají danému obratli. Tato data jsou poté zpracovávána pomocí softwaru Matlab, a dále převedena na použitelnější kinematický popis pomocí okamžitých os (center ve 2D) rotací. Tato data pak budou použita pro numerické určení přechodových charakteristik mezi dvěma sousedními obratli.

keywords: spine; kinematics; experiment; optical measurement; helical axis páteř; kinematika; experiment; měření optickou metodou; helikální osy

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download