AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 148–158

Biomechanical Relations among Shape and Mobility of Shoulder Complex

Ivana Jelínková, Stanislav Otáhal

announced: 04. 02. 2015

abstract

Biomechanical Relations among Shape and Mobility of Shoulder Complex The aim of this work is to describe the biomechanics of the shoulder complex. The shoulder is the most complicated joint of the body. In biomechanical point of view the scapula is the most important part of modeling the shoulder girdle and it is the best indicator of setting joints. This work describes shape and mobility of the shoulder complex (especially the scapula) in healthy individuals and patients. In case of the shoulder pathology the scapula changes the position and reduces the mobility. The human shoulder can be seen as a perfect compromise between mobility and stability. The article discusses the stability and instability of the shoulder girdle too. Vztah tvaru a pohyblivosti pletence ramenního z pohledu biomechaniky Cílem práce je popsat biomechaniku pletence ramenního. Rameno je nejsložitějším kloubem lidského těla. Biomechanické modely ramene poukazují na fakt, že právě lopatka je nejdůležitější částí ramene, která determinuje nastavení ostatních kloubů celého pletence. Tato práce popisuje tvar a pohyblivost pletence ramenního (a to především lopatky) u zdravých i nemocných jedinců. V případě patologie ramene mění lopatka nejen svou polohu ale i pohyblivost. Pletenec ramenní zajišťuje značnou pohyblivost při současné stabilitě kloubu. Článek se také věnuje problematice stability a instability ramene.

keywords: joint model; scapulothoracic kinematic; winging scapula; scapulohumeral rhythm model kloubu; scapulothorakální kinematika; odstávající lopatka; scapulohumerální rytmus

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download