AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 59 No 4 (2013)

Předmluva
Jan Kudrna

Meze ústavní autonomie v evropském víceúrovňovém svazku
Jiří Zemánek

Příprava, vznik a problémy spojené s euronovelou Ústavy ČR
Petr Mlsna

Potřebuje Ústava České republiky další euronovelu?
Jiří Georgiev

Nutnost novelizovat Ústavu jako jeden z důsledků Lisabonské smlouvy
Jan Kudrna

Přezkum smlouvy podle čl. 10a a suverenita České republiky
Ondřej Preuss

Projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu po Lisabonské smlouvě: zhodnocení dosavadní praxe a podněty do budoucna
Jan Grinc

Přijetí euronovely a lisabonské novely jednacího řádu Poslanecké Sněmovny (zdroje, okolnosti a základní obsah integračních ustanovení)
Jindřiška Syllová

Sněmovní praxe výkonu kontroly dodržování zásady subsidiarity v sekundárním právu EU
Michal Pohl

Ke dvěma interpretačním problémům euronovel jednacího řádu Poslanecké sněmovny (institut vyjádření Poslanecké sněmovny, institut projednání nominací)
Martin Kavěna, Eva Tetourová

Aplikace vybraných procedur primárního práva v praxi Poslanecké sněmovny
Daniela Mazancová Dupláková

Spolková republika Německo v procesu evropské integrace
Věra Jirásková

Zakotvení pozice evropského práva ve Spojeném království
Miluše Kindlová

Adaptácia ústavného systému Francúzska na Európsku integráciu
Marián Giba

Ústava Slovenskej republiky a členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii
Martina Jánošíková

Integrační předpisy v rakouském ústavním systému
Aleksandra Kustra

Integrační klauzule v ústavním systému Polské republiky
Piotr Uziębło

The Relation Between National Law And EU Law: The Lithuanian Case
Gediminas Mesonis

The Constitutional and Statutory Framework of the Application of EU Law in Hungary
Gárdos-Orosz Fruzsina

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478