AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 56 No 1 (2010)

Předmluva
Vladimír Vopálka

Charakter a podstata státní správy za principátu
Michal Skřejpek

K aktuálním otázkám správní vědy
Jiří Grospič

Vázanost veřejné správy
Vladimír Vopálka

O vztazích správního práva
Josef Staša

Teoretická a ústavní východiska správního trestání
Jan Musil

Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva?
Pavel Šturma

Regulatorní veřejná správa za hranicemi státu
Richard Pomahač

Irské a české záruky sjednané k Lisabonské smlouvě
Lenka Pítrová

Ústřední státní správa ve víru změn
Vladimír Sládeček

Współczesne ujęcie państwowej teorii samorządu terytorialnego w Polsce
Iwona Niżnik-Dobosz

Kdy je rozhodnutí orgánu obce nicotné?
Josef Vedral

Konzultativní místní referendum – ano či ne?
Petr Svoboda

Překlad jako interpretace
Marta Chromá

Všeobecný soudní řád Josefa II. a jeho knižní tisky z let 1781/82
Vladimír Kindl

Právní a procesní nástupnictví ve správním řízení
Helena Prášková

K otázce uplatňování zákazu reformace in peius ve správním řízení obecném a trestním
Martin Kopecký

Přípravné jednání a koncentrace řízení (ve věcech podle části páté občanského soudního řádu)
Alena Winterová

Vývoj právní úpravy politických stran na území České republiky (nástin)
Vladimír Mikule

Malá exkurze k některým otázkám finančního hospodaření obcí
Hana Marková

Jsou domyšleny všechny souvislosti? (Souhlas rodiče s osvojením není bezproblémový)
Senta Radvanová, Petr Smolík

K vybraným novým formám činnosti veřejné správy v režimu stavebního zákona
Petr Průcha

Soukromá služba povolování staveb ve stavebním zákoně
Miroslav Hegenbart

Smluvní monopol ohledně dodávek rud, surovin nebo zvláštních štěpných materiálů ve Smlouvě o založení Euratomu
Jakub Handrlica

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478