AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021)

Archivní vzdělávání v Československu 1918–1938: sudetoněmecké souvislosti
Tomáš Velička

Výstava soudobé kultury v ČSR a Německá univerzita v Praze
Jana Ratajová

Na dovolenou s čekatelným? Profesoři a další vědecko-pedagogičtí pracovníci Univerzity Karlovy po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939
Antonín Kostlán, Michal V. Šimůnek

Stavba kolejí Větrník-sever a Větrník-jih. Příspěvek k dějinám kolejí a menz Univerzity Karlovy v 60. letech 20. století
Michal Továrek

Kongresy pro dějiny vědy a techniky (1929)1937–2021 a Praha
Milada Sekyrková

František Šmahel – Gabriel Silagi (edd.), Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (1360–1614)
Blanka Zilynská

Mlada Holá – Martin Holý (Hg.), Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611
Ivan Hlaváček

Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618) / Kraków – Norymberga – Praga. Miasto i reformacja. Kraków, Norymberga i Praga (1500–1618) / Krakov – Norimberk – Praha. Město a reformace. Krakov, Norimberk a Praha (1500–1618)
Robert T. Tomczak

Petr Hlaváček, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu
Michal Továrek

Riikka Palonkorpiová, Věda s lidskou tváří: činnost československých vědců Františka Šorma a Otty Wichterleho během studené války
Michal Továrek

Zdeněk Nebřenský, Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968
Michal Továrek

Naděžda Morávková, Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty
Michal Továrek

Marie Jílková (ed.), Nejisté dny sametové revoluce: stávkové deníky pardubických vysokoškoláků 17. 11. 1989–5. 1. 1990
Michal Továrek

Petr Fiala, (M)univerzita. Poslání, výzvy a proměny ve 21. století
Michal Továrek

157 x 230 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download