AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021)

Milites Apollinis. Studenti medicíny z českých zemí na basilejské univerzitě v 16. a raném 17. století
Martin Holý, Marta Vaculínová

Rakouská statistika školství a vzdělávání – opomíjený pramen dějin vzdělanosti „dlouhého“ 19. století
Petr Kadlec

Působení Jaroslava Bidla a Milady Paulové v pražské univerzitní extenzi
Daniela Brádlerová, Marek Ďurčanský

František Vavřinec Rabas, OFMCap (1901–1969) jako pedagog a blízký spolupracovník litoměřického biskupa Štěpána Trochty
Martin Barus, Marek Brčák

Zemřel slovenský znalec církevních dějin a historie trnavské univerzity
Ivana Čornejová

Dušan Coufal. Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433
Blanka Zilynská

Roman Pazderský, Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století
Petr Čornej

Radana Kolčavová, VUT: rozmanitá univerzita
Michal Továrek

Petr Nohel, Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918–1989
Michal Továrek

Martin Franc a kol., Dějiny Akademie múzických umění v Praze
Michal Továrek

Martin Franc – Lenka Krátká (edd.), Dějiny AMU ve vyprávěních
Michal Továrek

Marta Edith Holečková, Příběh zapomenuté univerzity. Univerzita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti
Michal Továrek

Radomil Hradil, 17. listopad ’89 – co se stalo na Národní
Michal Továrek

Vladimíra Dvořáková – Jiří Smrčka, Lesk a bída vzdělávání
Michal Továrek

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download