AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022)

Fenomén raně novověké akademické peregrinace jako specifické téma středoevropské historiografie
Ondřej Píš

Jakob Eduard Wittak a jeho doba v univerzitní kanceláři
Milada Sekyrková

Dziennik [Diary] by Władysław Konopczyński on Writing a Biography of Stanisław Konarski
Piotr Biliński, Zofia Zielińska

Ladislav Hejdánek jako student Univerzity Karlovy (1946–1952)
Václav Dostál

Pokladnice Českého království v neklidné době. Zpráva o konferenci Kutná Hora a husitství
Jan Boukal, Blanka Zilynská

Jiří Stočes a kol., Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus
Anna Pazourková

Olga Lomová (ed.), Ex Oriente lux. Rudolf Dvořák (1860–1920)
Michal Továrek

Martin Franc a kol., Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací
Marek Brčák

Tomáš Weissar – Klára Modlíková – Jana Nechutová (edd.), Gnóthi seauton. Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci
Michal Továrek

Detlef Brandes – Alena Míšková, Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici: Josef Pfitzner (1901–1945)
Jan Boukal

Lenka Krátká – Jana Wohlmuth Markupová – Miroslav Vaněk, (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008
Michal Továrek

Jaroslav Cuhra – Marie Černá – Markéta Devátá – Tomáš Hermann – Pavlína Kourová, Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989
Michal Továrek

Jaroslav Pinkas, Jak vzpomínáme na normalizaci. Obrazy normalizační minulosti ve filmu
Michal Továrek

Jaroslav Mužík – Radka Löwenhöfferová – Pavel Krpálek, Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti
Michal Továrek

157 x 230 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download