AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020)

Konkurz na profesora přirozeného práva roku 1758
Ivo Cerman

První absolventky – lékařky židovského původu z pražských univerzit a jejich kariérní možnosti mezi světovými válkami
Ivana Ebelová, Milada Sekyrková

Účast Československa na zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna, Rusko) a zastoupení v jeho prvním ředitelství
Emilie Těšínská

Po práci hladoví, na vlastních slovech si pochutnáváme aneb Strávník Jiří Wolker
Tereza Kopecká, Zuzana Schierová, Renata Ferklová, Aleš Misař

Zpráva z pracovního pobytu v Archivu Univerzity Komenského v Bratislavě (16. 2.–21. 2. 2020)
Marek Brčák, Roman Elner

Konference Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, 24. září 2020, Benátky nad Jizerou
Marek Brčák, Marek Ďurčanský

Ondřej Vodička, Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek
Jan Rejzek

Petra Zelenková, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR
Jiří Přenosil

Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků
Marie Štemberková

Petr Hlaváček, Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918-1938-1948
Michal Továrek

Jiří Němec, Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika
Jana Ratajová

Marek Vlha – Josef Šaur a kol., Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019
Michal Továrek

Martin Franc – Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962)
Petr Svobodný

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml. (edd.), Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968
Michal Továrek

Veronika Stehlíková – Martin Vlach – Luboš Veverka, Tenkrát v listopadu: vzpomínky na Matfyz v čase zlomu
Michal Továrek

Michal Beck – Matouš Hartman – Alžběta Ambrožová – Anna Palánová – Aleš Palán (edd.), Ten den 17. listopad 1989
Michal Továrek

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download