Monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.
Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová.
Kritika rozvoje

Kritika rozvoje

Profant, Tomáš Imrich

Již více než sto let rozvoj pozitivně definuje směřování naší společnosti. Je východiskem, ke kterému odkazují jak globální cíle udržitel...

Od kolonialismu k postrozvojové praxi

vydáno: únor 2022
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Kulturní paměť a film

Kulturní paměť a film

Řehořová, Irena

Kniha je příspěvkem k současné debatě o funkci a statusu (hraného) filmu jako média kulturně zprostředkované paměti. Pozornost toto téma ...

Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě

vydáno: září 2018
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Lacan a Freud

Lacan a Freud

Pechar, Jiří

Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Ka...

vydáno: květen 2013
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Národní identity a identifikace

Národní identity a identifikace

Vlachová, Klára (ed.)

Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou čle...

Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie

vydáno: 2015
doporučená cena: 269 Kč

E-shop

Nebezpečné známosti

Nebezpečné známosti

Stöckelová, Tereza

Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek ro...

O vztahu sociálních věd a společnosti

vydáno: listopad 2012
doporučená cena: 225 Kč

E-shop