Monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.
Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová.
Kulturní paměť a film

Kulturní paměť a film

Řehořová, Irena

Kniha je příspěvkem k současné debatě o funkci a statusu (hraného) filmu jako média kulturně zprostředkované paměti. Pozornost toto téma ...

Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě

vydáno: září 2018
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Kritika rozvoje

Kritika rozvoje

Profant, Tomáš Imrich

Již více než sto let rozvoj pozitivně definuje směřování naší společnosti. Je východiskem, ke kterému odkazují jak globální cíle udržitel...

Od kolonialismu k postrozvojové praxi

vydáno: únor 2022
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Lacan a Freud

Lacan a Freud

Pechar, Jiří

Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Ka...

vydáno: květen 2013
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Za hranice digitální propasti

Za hranice digitální propasti

Lupač, Petr

Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neu...

Nerovnost v informační společnosti

vydáno: 2015
doporučená cena: 399 Kč

E-shop

Dočasná stabilita?

Dočasná stabilita?

Linek, LukášLyons, Pat

Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním bylo vysvětlení toho, proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a OD...

Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990–2010

vydáno: 2013
doporučená cena: 339 Kč

E-shop

Zrazení snu?

Zrazení snu?

Linek, Lukáš

Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti ...

Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky

vydáno: srpen 2010
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Voliči a volby 2010

Voliči a volby 2010

Linek, Lukáš (ed.)

Kniha analyzuje chování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ve třech kapitolách autoři analy...

vydáno: prosinec 2012
doporučená cena: 290 Kč